Koszyk
Twój koszyk jest pusty. Kup produkty RINGANA
Łączenie wartość brutto towarów/usług
€ 0,00
Bon rabatowy
zrealizuj
do kasy

Ogólne warunki handlowe dla dostawców

WARUNKI KUPNA RINGANA GmbH -OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE DLA DOSTAWCÓW

1. Ogólne informacje

W zwiazku ze wszystkimi naszymi zleceniami, zakupami i zamówieniami obowiazuja ponizsze warunki kupna. Wyraznie nie zgadzamy sie na warunki lub ograniczenia, które stoja w sprzecznosci z nimi. Zmiany lub odchylenia od naszych warunków sa wiazace w indywidualnych przypadkach tylko wtedy, jezeli wyrazilismy pisemna zgode na te zmiany lub odchylenia. Przyjecie i/lub wykonanie naszego zamówienia jest uwazane za akceptacje niniejszych warunków kupna.

2. Oferty / zamówienie

Sprzedawca/dostawca musi dokladnie uwzglednic w ofercie nasze zapytanie; o ewentualnych odchyleniach i/lub uzupelnieniach nalezy poinformowac wyraznie na pismie. Kierowane do nas oferty sa zawsze bezplatne i niewiazace. Wiazace sa wylacznie zamówienia/zapytania przekazane na pismie. Zamówienia dokonane ustnie/telefonicznie wymagaja potwierdzenia na pismie, w przeciwnym razie sa niewazne. Oferta sprzedawcy/dostawcy pozostaje dla niego wiazaca przez 14 dni od momentu zlozenia, chyba ze w ofercie zostal ustalony inny czas obowiazywania.

3. Cena

Ceny podane w naszych zamówieniach/zleceniach sa, o ile nie ustalono wyraznie inaczej na pismie, cenami stalymi i zawieraja koszt opakowania, koszty/diety zwiazane z transportem franco miejsce przeznaczenia, clo. W razie braku oddzielnym ustalen do cen nalezy doliczyc podatek obrotowy obowiazujacy w momencie dostawy. Jezeli ceny sa okreslone w walucie zagranicznej i po zlozeniu zamówienia/wydaniu zlecenia nastapi rewaluacja ustalonej waluty o ponad 3%, mamy prawo wystornowac zamówienie lub zredukowac zamawiana ilosc. Zastrzezenia dotyczace naszego zamówienia/zlecenia nalezy skladac na pismie w ciagu 5 dni roboczych; brak zastrzezen uznajemy za akceptacje i potwierdzenie zamówienia/zlecenia.

4. Rachunek/platnosc

Platnosc nalezy zrealizowac w terminach ustalonych na zamówieniu/zleceniu. Jezeli termin nie zostal podany, rachunki nalezy uregulowac w ciagu 30 dni od otrzymania rachunku, lecz nie wczesniej niz z otrzymaniem towaru, realizacja swiadczenia i przejeciem do oplacenia. Mozemy dokonywac potracen w ramach naleznych nam wierzytelnosci ze strony sprzedawcy/dostawcy. Sprzedawca/dostawca nie ma prawa odstepowac osobom trzecim ani potracac razem ze swoimi wierzytelnosciami wierzytelnosci naleznymi mu z naszej strony bez naszej zgody. W przypadku stwierdzenia wad mamy prawo wstrzymac platnosc do momentu ich usuniecia w calosci. Rachunki niezgodne z naszymi zasadami, a w szczególnosci takie, które nie zawieraja odniesienia do zlecenia/zamówienia lub realizowanych swiadczen (np. brak naszego numeru zlecenia, numeru artykulu, okresu swiadczenia, umowy dodatkowej itd.) i z tego powodu nie moga byc przypisane do zadnego zamówienia, sa traktowane jako niewazne i zostaja odeslane bez przetworzenia. W takim przypadku rachunki sa uwazane za niewystawione do momentu wplyniecia prawidlowo wystawionego rachunku.

5. Termin dostawy / dostarczana ilosc

Uzgodnione terminy dostawy sa uwazane za wiazace prawnie i musza byc scisle przestrzegane przez sprzedawce/dostawce. Termin dostawy zaczyna sie z dniem wplyniecia zamówienia/zlecenia u sprzedawcy/dostawcy i jest uwazany za dotrzymany, jezeli zamówiony towar/usluga dotrze i zostanie przekazany do terminu i lokalizacji podanych w zamówieniu. Wczesniejsze dostawy lub dostawy czesciowe przyjmujemy wylacznie po udzieleniu wczesniejszego zezwolenia na pismie. Po przekroczeniu uzgodnionego terminu dostawy mamy prawo, wedlug naszego wyboru, do ustalenia terminu dodatkowego i oczekiwania realizacji albo do odstapienia od umowy bez ustalenia dodatkowego terminu. W przypadku odstapienia mamy prawo nabyc towar w zastepstwie niedostarczonego u dostawcy zastepczego, który moze najszybciej udostepnic towar. Jezeli tej produkt zastepczy ma jakosc lepsza niz uzgodniona lub ze wzgledu na naglace okolicznosci musi zostac zakupiony alternatywny produkt, sprzedawca/dostawca musi poniesc wynikajace z tego laczne koszty dodatkowe wlacznie z kosztami nastepczymi. Sprzedawca/dostawca ma obowiazek zaplacic niezalezna od winy kare w wysokosci 3% wartosci towarów na dzien zwloki, maksymalnie 10%. Kara jest naliczana za wymagana dostawe. Niezaleznie od tego mamy prawo do dochodzenia odszkodowania z tytulu lacznych udokumentowanych szkód, które poza to wykraczaja. Sprzedawca/dostawca ponosi odpowiedzialnosc za kazda szkode i niedogodnosc wynikajaca z niedotrzymania terminów dostaw, warunków, braków ilosciowych lub jakosci innej niz uzgodniona nawet wtedy, jezeli nie ponosi za to winy. Dla okreslenia dostarczanej ilosci obowiazuja zawsze ustalone przez nas pomiary/wartosci. W przypadku dostawy nadwyzkowej wyraznie zastrzegamy sobie mozliwosc odeslania nadmiarów na koszt sprzedawcy/dostawcy. Jezeli sprzedawca/dostawca nie bedzie mógl dotrzymac ustalonego terminu dostawy w powodu nieprzewidywalnego zdarzenia, np. awarii w zakladzie, interwencji urzedowej itd., jest zobowiazany do poinformowania nas o tych przeszkodach i przewidywanym czasie trwania. Decyzja o pozostaniu przy umowie lub bezplatnym odstapieniu od umowy pozostaje w naszej gestii. Potwierdzenia przyjecia towarów lub juz uregulowanych rachunków nie nalezy rozumiec jako zatwierdzenia prawidlowej dostawy.

6. Wlasciwosci towarów/uslug

Sprzedawca/dostawca gwarantuje, ze dostarczone towary/uslugi spelniaja wymogi obowiazujacych przepisów ustawowych, rozporzadzen, wytycznych, w szczególnosci rozporzadzenia w sprawie ochrony pracowników (przepisy bhp itd.), przepisów CE, odnosnych norm oraz uznanych regul nauki i techniki. Ponadto podczas realizacji uslug w naszych zakladach sprzedawca/dostawca musi przestrzegac lokalnych obowiazujacych zasad bezpieczenstwa. Ponadto sprzedawca/dostawca ma obowiazek dolaczyc do kazdej dostawy towaru odpowiednie prawidlowe i spelniajace wymogi odpowiednich przepisów certyfikaty analiz, tak abysmy nie musieli z góry prosic o dostarczenie certyfikatów analiz droga elektroniczna (e-mail, faks). Sprzedawca/dostawca zwolni nas calkowicie z odpowiedzialnosci z tytulu pozwów i szkód spowodowanych przez wszelkie szkody i wady wynikajace z nieprzestrzegania wymienionych przepisów lub powyzszych postanowien. Dotyczy to równiez szkód wyniklych z braku ciaglosci dostaw, szkód posrednich i utraty zysków. Dostawca nie przeprowadza obecnie ani nie zamierza przeprowadzac w przyszlosci badan na zwierzetach, nie zamierza ich zlecac ani ich oplacac. To dotyczy dostarczanych nam produktów z recepturami i skladnikami wlacznie.

7. Rekojmia / gwarancja / odpowiedzialnosc cywilna

Towar/usluga sa uwazane za przekazane/odebrane dopiero po pisemnym przyjeciu/odbiorze w miejscu realizacji/zastosowania. Kazde przyjecie/odbiór? odbywaja sie z zastrzezeniem prawidlowej realizacji dostawy/uslugi. Towar/usluga zostana przez nas sprawdzone w rozsadnym terminie. W przypadku dochodzenia reklamacji z tytulu wad nie wiaza nas zadne terminy i zrzekamy sie zastrzezenia dotyczacego opóznionej reklamacji z tytulu wad. Dostawy, które nie maja wymaganych wlasciwosci lub standardowo wymaganych wlasciwosci, moga zostac przez nas odrzucone w calosci równiez wtedy, kiedy wady dotycza tylko czesci. Dotyczy to równiez sytuacji, kiedy tylko czesc towaru nie spelnia wymogów odpowiednich przepisów. Wlasciwosci potwierdzone przez sprzedawce/dostawce sa uwazane za wyraznie gwarantowane. Jezeli w terminie gwarancji wystapia wady/bledy, sprzedawca/dostawca musi bezplatnie wymienic lub naprawic wadliwy towar albo obnizyc cene. W razie znaczacych wad mamy prawo do wymiany. Ponadto sprzedawca/dostawca odpowiada za calosc niedogodnosci i szkód wynikajacych z nieprawidlowej lub wadliwej dostawy/uslugi, w szczególnosci za (szkody spowodowane przez wady) i szkody nastepcze oraz utrate zysków. Wysokosc roszczen odszkodowawczych nie jest ograniczona. Wylaczenia lub ograniczenia odpowiedzialnosci za nieprawidlowe lub wadliwe produkty lub za szkody nastepcze sa wzgledem nas nieskuteczne.

8. Zastrzezenie wlasnosci
\Wszelkie dostawy do nas sa realizowane bez zastrzezen wlasnosci. Przyjecie naszego zamówienia przez sprzedawce/dostawce oznacza zapewnienie, ze dostarczony towar lub wbudowanego w niego czesci sa jego nieobciazona wlasnoscia.

9. Opakowanie / wysylka / dokumenty

Sprzedawca/dostawca ma obowiazek zapewnic opakowanie i przygotowanie wysylki odpowiednie do celu, prawidlowe, fachowe i zgodne z odnosnymi przepisami. Wraz z przyjeciem zlecenia sprzedawca/dostawca przejmuje równiez odpowiedzialnosc za przestrzeganie calosci odpowiednich przepisów transportowych i odpowiada za skutki prawne wynikajace z nieprzestrzegania tych przepisów. W dalszej kolejnosci sprzedawca/dostawca jest zobowiazany rozliczyc lub odebrac materialy opakowaniowe uzywane przy dostawie. Na poczatku relacji biznesowej, a nastepnie na poczatku kazdego roku kalendarzowego lub przy pierwszej dostawie sprzedawca/dostawca musi nam przekazac bez wezwania wiazace prawnie oswiadczenie o udziale w systemie zbiórki lub recyklingu lub musi podawac wykazywac prawnie wiazaca deklaracje razem z numerem licencji na rachunkach. W przypadku braku wiazacego prawnie oswiadczenia mamy prawo do odeslania materialów opakowaniowych takiej samej jakosci w ilosci adekwatnej do dowodu dostawy na koszt dostawcy lub przekazania ich na jego koszt do przedsiebiorstwa gospodarki odpadami/firmy utylizujacej odpady posiadajacej odpowiednie uprawnienia. Wszystkie dostawy nalezy adresowac na adres pocztowy podany w zamówieniu. Dla kazdego indywidualnego zamówienia nalezy nam przekazac pelne zawiadomienie o nadaniu. W razie braku dokumentów wysylkowych towary sa skladowane do momentu otrzymania dokumentacji na koszt i ryzyko sprzedawcy/dostawcy. Na zawiadomieniu o nadaniu nalezy podac numer zamówienia (w tym nazwe firmy transportowej). W przypadku nieprzestrzegania warunków wysylki sprzedawca/dostawca ponosi odpowiedzialnosc za wszelkie szkody, niedogodnosci i koszty, np. doplaty, odszkodowanie z tytulu przekroczenia czasu zaladunku/rozladunku itd. W razie zlecenia transportu na nasz koszt nalezy wybrac zalecany przez nas srodek transportu i zlecic transport wskazanemu spedytorowi/przewoznikowi. Sprzedawca/dostawca musi zapewnic wystarczajace ubezpieczenie przesylki na swój koszt.

10. Prawa ochronne

Sprzedawca/dostawca oswiadcza, ze dostawy lub uslugi realizowane na podstawie tego zamówienia nie naruszaja praw do wlasnosci przemyslowej osób trzecich. W przypadku powstania roszczen z tytulu naruszenia praw do wlasnosci przemyslowej osób trzecich w zwiazku z przedmiotowym zamówieniem sprzedawca/dostawca zwolni nas z odpowiedzialnosci z tytulu pozwów i szkód.

11. Dokumenty produkcyjne

Dostarczone przez nas wzory, modele, rysunki, plany, klisze lub inne pomoce pozostaja nasza materialna wlasnoscia intelektualna i podlegaja zwrotowi po realizacji zlecenia. Zwrot tych pomocy stanowi czesc realizacji przyjetego zlecenia.

12. Zachowanie poufnosci

Strony umowy zobowiazuja sie traktowac wszystkie niejawne sprawy handlowe i techniczne znane im ze wzgledu na relacje biznesowa jako tajemnice handlowa i zobowiazac do przestrzegania poufnosci takze swoich pracowników. To zobowiazanie jest wazne bezterminowo do konca relacji biznesowej.

13. Miejsce realizacji / wlasciwosc miejscowa sadu / prawo wlasciwe / pozostale

Miejscem realizacji wszystkich dostaw i uslug jest zgodnie z naszym wyborem podane miejsce odbioru lub siedziba naszego przedsiebiorstwa. Jako jedyna obowiazujaca wlasciwosc miejscowa sadu ustala sie wlasciwy merytorycznie sad w parafii sadu okregowego Graz. Mamy jednak prawo dochodzic w sadzie naszych roszczen w sadzie wlasciwym dla sprzedawcy/dostawcy. Zamówienie/zlecenie, niniejsze warunki kupna i wszystkie wynikajace z nich roszczenia miedzy nami a sprzedawca/dostawca sa objete austriackim prawem materialnym z wyraznym wykluczeniem przepisów UN dotyczacych sprzedazy. Jezeli jedna lub kilka klauzul tych warunków kupna stana sie calkowicie lub czesciowo niewazne, nie powoduje to naruszenia skutecznosci pozostalych postanowien. Nieskuteczne postanowienie zostanie zastapione przez inne skuteczne postanowienie, które jest w maksymalnym stopniu zblizone do celu nieskutecznego postanowienia.

14. Stosowane jezyku

W przypadku róznic w umowie dwu- lub wielojezycznej zawartej miedzy nami a klientem wersja wiazaca jest wylacznie wersja niemiecka. Dotyczy to równiez niemieckiej wersji niniejszych warunków kupna.

Stan: 06.04.2017
Rodzaje płatności
W całej Europie
dostawa
Dostarczamy w całej Europie, obecnie w 34 krajach. Aby dowiedzieć się więcej o warunkach dostawy i kosztach wysyłki, prosimy o poinformowanie nas o swojej lokalizacji.
Moja przesyłka ma być wysłana do
Koszty przesyłki
Wysyłka standardowa
€ 5,40
od € 70,00: € 0,00
Za pobraniem
€ 9,90
od € 70,00: € 4,50
Odbiór w Fabryce Fresh
€ 0,00
Ekspres
€ 10,10
od € 70,00: € 4,70
Rodzaje dostawy
Wysyłka standardowa, Za pobraniem, Odbiór w Fabryce Fresh, Ekspres
Czas dostawy
1–5 dni
Rodzaje płatności
Za pobraniem, Visa, Mastercard, EPS, PayPal, Sofortüberweisung, Na rachunek
Waluta
Euro (€ / EUR)
Dane konta bankowego
RINGANA GmbH

Dla klientów z Austrii
BKS Bank
BIC: BFKKAT2K
IBAN: AT681700000185010082

Dla klientów z Niemiec
Oberbank Bayern AG München
BIC: OBKLDEMX
IBAN: DE21701207001001199650

Dla klientów ze Szwajcarii
Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Innsbruck, filia Staad
IBAN: CH54 0852 5000 SA31 507A A
BIC/SWIFT: BTVACH22XXX
Nr BC: 8525
Nr ESR: 01-62471-9

Dla klientów z Wloch
Cassa di Risparmio
BIC: CRBZIT2B050
IBAN: IT29Q0604558220000005004370

Dla klientów z Wielkiej Brytanii
Commerzbank
BIC: COBAGB2X
IBAN: GB12COBA40620130722790

Dla klientów z Polski
mBank
BIC: BREXPLPWXXX
IBAN: PL65114010100000337017001001


Dla klientów z innych krajów
BKS Bank
BIC: BFKKAT2K
IBAN: AT681700000185010082

Nie pamiętam hasła
Zapomniała(e)ś hasło?
Podaj Twój adres e-mailowy lub numer Klienta, za pomocą którego się zameldowa(e)ś na stronie RINGANA.com i zażądaj kod aktywujący.
Zażądaj teraz
Prześlij klucz aktywacyjny
Sie wollen ihren Zugang aktivieren?
Geben Sie hier die E-Mail Adresse oder Kundennummer an, mit der Sie sich bei RINGANA.com angemeldet haben und fordern Sie Ihren Aktivierungsschlüssel an.
Zażądaj teraz
Zapisz się na newsletter

Rejestrując się, zgadzam się z Ogólnymi Warunkami, polityką prywatności oraz postanowieniami dotyczącymi plików cookie i reklam internetowych .

Zrezygnuj z newslettera
Świeżo nagrodzone
herbem Styrii
RINGANA cieszy się wyjątkowym przywilejem, jakim jest posługiwanie się herbem Styrii. Herb Styrii jest symbolem połączenia tradycji z innowacją. Od dekad Styria nagradza styryjskie firmy herbem, aby tym wyjątkowym wyróżnieniem uhonorować ich wyjątkowe dokonania dla landu.

Herb jest symbolem więzi naszego przedsiębiorstwa z landem, w którym żyjemy i pracujemy. Oznacza także stałość i zrównoważenie - wartości, na których opiera się również nasza firma." Dyrektor i właściciel Andreas Wilfinger