cookie-notice

ÁSZF

ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) / AZ ADATOK KEZELÉSÉHEZ ADOTT HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSA (lásd az ÁSZF 8. pontját) / ADATVÉDELMI NYILATKOZAT (lásd az ÁSZF 3. pontját) / SZÁLLÍTÁSI FELTÉTEK ÉS KÖLTSÉGEK (lásd az ÁSZF 4. pontját)

1.§ Hatály

(1) Az alábbi Általános Szerződési Feltételek a RINGANA GmbH, RINGANA Campus A 1, 8295 St. Johann i. d. H., Austria, képviseli: Andreas Wilfinger úr, üzleti címe ugyanott, ill. a leány vállalatai és kapcsolt vállalkozásai (a továbbiakban: RINGANA) és a vásárló között létrejött valamennyi szerződésnek elválaszthatatlan részét képezik.

(2) A RINGANA kizárólag ezen Szerződési Feltételek alapján nyújtja szolgáltatásait.

2.§ Szerződéskötés

(1) Az áruk – különösen az interneten történő – bemutatása a RINGANA részéről nem minősül kötelező érvényű ajánlattételnek.

(2) A vásárló a kínálatból tetszés szerint választhatja és a „KOSÁRBA“ link segítségével kosarába helyezheti az árucikkeket. A vásárló a kosarat bármikor kiürítheti. Ehhez a kiválasztott termék számát „0”-ra kell állítania. A módosítások az egérrel vagy a billentyűzettel végezhetők el. A „PÉNZTÁRHOZ” gomb megnyomásával a vásárlót egy olyan oldalra irányítjuk tovább, ahol – ha még nincsenek hozzáférési adatai – vásárlóként regisztrálhat, vagy már regisztrált vásárlóként bejelentkezhet. A vásárlónak ehhez meg kell adnia egy felhasználónevet, egy jelszót, valamint elérhetőségeit. A sikeres regisztrálást és a szállítási cím megerősítését követően a rendelési folyamat véglegesítése a „VÉTELÁR ELLENÉBEN TÖRTÉNŐ RENDELÉS” gombra kattintással történik. A rendelés elküldésével a vásárló a kosarába található árukra kötelező érvényű ajánlatot ad, egyúttal elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket. A rendelés beérkezése a vásárló számára a rendelési folyamat véglegesítését követően azonnal megjelenik.
Rendelését és az Ön által megadott rendelési adatokat elmentjük.

(3) A vásárlót e-mailben tájékoztatjuk a rendelés beérkezéséről. Ez nem minősül a rendelés kötelező érvényű elfogadásának. A szerződés csak a külön, e-mailben elküldött szállítási visszaigazolással vagy az áru elküldésével jön létre. A mexikói felhasználók rendeléseihez lásd a jelen dokumentum végén lévő „A biztosítéki betétre vonatkozó Üzleti Feltételek”-et.*

(4) A jelen szerződés megkötése és teljesítése magyar nyelven történik.

3.§ Adatvédelmi nyilatkozat

(1) A RINGANA a vásárló által közölt adatokat (név, nem, cím, e-mail cím, telefonszám, faxszám, banki adatok, IP-cím, a használat ideje és geo-adatai) kizárólag a megfelelő célra és a hatályos törvényi rendelkezések betartása mellett kezeli; ezen túlmenő adatkezelés a vásárló kifejezett hozzájárulásával történik. Adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulását a vásárló bármikor visszavonhatja.

(2) A vásárló kifejezetten hozzájárul, hogy a RINGANA a vásárló előző bekezdésben megjelölt személyes adatait a szerződés tárgyát képező a szerződés tárgyát képező szolgáltatáshoz való hozzáférés (a www.ringana.com honlap használata és különösen a RINGANA termékek webshopunkban való megvásárlásának) biztosítása, a felhasználóval való kommunikáció (különösen hírlevelek küldése, amennyiben a felhasználó hozzájárult) és a felhasználói magatartást elemzése céljából kezeli. A vásárló személyes adatait kizárólag akkor adjuk ki a szerződés teljesítésének, azaz az áru kiszállítása céljából, amennyiben ez az áru szállításához feltétlenül szükséges. A speditőr szintén köteles a vásárló személyes adatait a hatályos adatvédelmi törvényben foglaltaknak megfelelően kezelni.

(3) A vásárló adatvédelmi hozzájáruló nyilatkozatát azonban indoklás nélkül bármikor felmondhatja, a RINGANA-hoz (RINGANA GmbH, RINGANA Campus A 1, 8295 St. Johann i. d. H., Austria) intézett írásbeli nyilatkozattal, amelynek következtében a a RINGANA a vásárló adatait a szerződés teljesítéséhez szükséges célokon kívül másra nem használhatja. Hozzájárulás esetén a vásárló a tárolt adatokat a RINGANA-tól bármikor lekérheti, módosíthatja vagy töröltetheti, valamint hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

(4) Az adatvédelmi nyilatkozat a RINGANA honlapján megtekinthető és letölthető.

4.§ Szállítási feltételek / szállítási költségek

(1) A szállítás, amennyiben erről írásban más megállapodás nem születik, a raktárból történik. Amennyiben a vásárló fogyasztó, a szállítás kockázatát kizárólag a RINGANA viseli. Ha azonban a vásárló cég, a kockázatot a vásárló viseli attól kezdve, hogy a RINGANA az árut kiszállította a speditőr vagy az áruszállítást végző személy vagy vállalkozás részére.

(2) A szállítás 5 munkanapon belül történik. Munkanapoknak minősülnek a hétfőtől péntekig tartó időszak napja, az ünnepnapok kivételével. A határidő a szerződéskötéskor kezdődik és az országtól és a szállítás módjától függően változhat. Az azokra az országokra vonatkozó szállítási időkkel, a szállítási költségekkel és a szállítás módjával kapcsolatos részletek, amelyekre szállítunk, megtalálhatók a www.ringana.com honlapon a „Szállítási költségek és fizetési módok” pont alatt.

5.§ Fizetési feltételek

(1) A kiválasztott fizetési mód (PayPal, átutalás) itt tekinthető meg. A „Fizetés PayPallal“ fizetési mód esetén a vételár-követelés engedményezésre kerül a PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg („PayPal“) részére. A fizetés lebonyolításához szükséges adatokat továbbítjuk a PayPal részére. A fizetőképességi vizsgálat céljából a PayPal adatokat továbbít hitelinformációs szolgáltatók részére, és azoktól felvilágosítást, illetve matematikai-statisztikai eljárásokon (valószínűség, ill. score-értékek) alapuló fizetésképességi információkat kap, amelyek kalkulációja során többek között címadatokat használnak. A nevezett fizetési mód kiválasztásával a vásárló kijelenti, hogy az adatok PayPal részére történő továbbításához, valamint a fizetőképességi vizsgálat elvégzéséhez hozzájárul. Az erre és az igénybe vett hitelinformációs szolgáltatókra vonatkozó részletes információk a PayPal üzletszabályzatában találhatók, amelyet itt lehet megtekinteni.

(2) Az árak magukban foglalják a törvény által előírt általános forgalmi adót.

(3) A szállítással kapcsolatos valamennyi költség, beleértve a csomagolás, a szállítás, a szállítási biztosítás és a kézbesítés költségét is, amennyiben eltérő megállapodás nem születik, a vásárlót terheli.

(4) Az első alkalommal rendelő vásárlók 250 eurót meghaladó rendelései vételárának megfizetésére kizárólag előre fizetéssel kerülhet sor.

(5) A vásárló fizetési késedelme esetén, abban az esetben is, ha a késedelemre nem neki felróható okból kerül sor, a vásárló köteles a figyelmeztetési illeték, valamint 12,5% éves kamat megfizetésére. A követelés behajtásával behajtócéget bízunk meg.

A fent megnevezett költségek mellett a behajtócégnél keletkező és részünkre kiszámlázott, legfeljebb a behajtócégek költségeinek maximális mértékéről szóló (BGBI, 141/96. számú) rendeletnek megfelelő mértékű költségek is a fizetési késedelembe eset vásárlót terhelik, amennyiben ezek a költségek észszerűek és a megfelelő jogérvényesítéshez szükségesek.
A megfizetett összegeket először a kamatokba és a költségekbe számítjuk be.
Ezúton kifejezetten felhívjuk a vásárló figyelmét, hogy fizetési késedelme esetén a Ringana GmbH (RINGANA Kosmetik) a vásárló nevét (beleértve a korábbi neveket is), nemét, címét, foglalkozását, nyitott egyenlegét, valamint a fizetési felszólítás adatait a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontjában foglaltaknak megfelelően továbbítja a központi hitelminősítő rendszer és a követelés behajtásával megbízott cég részére.

A RINGANA ezeken túlmenő jogainak és követeléseinek érvényesítését mindez nem érinti.

5a.§ Ajándékkuponok

Az ajándékkuponok 10,00 EUR és 250,00 EUR érték között megvásárolható kuponok, amelyeket a https://www.ringana.com/gutschein/oldalon lehet megvásárolni. Az ajándékkuponok 30 évig érvényesek, mindaddig, amíg az egyenleg felhasználásra nem kerül. Az ajándékkuponokat nem lehet készpénzre váltani és nem kamatoznak. A vásárló az érvényes ajándékkuponokkal a rendelési folyamat keretében fizethet, amennyiben a „KUPON „ fizetési módot választja, a kuponkódot vagy kuponkódokat beírja és a kupon teljes értékét vagy annak egy részét rendelése során beváltja. A kupon értéke és a rendelés értéke közötti bármilyen mértékű különbözet az 5.§-ban foglalt fizetési módokon egyenlíthető ki.

6.§ A tulajdonjog fenntartása

A termék a vételár teljes megfizetéséig a RINGANA tulajdonát képezi.

7.§ Szavatosság

(1) A szavatosság tekintetében a törvényi rendelkezések érvényesek, amennyiben a 7.§ (2)-(3) bekezdései ettől eltérően nem rendelkeznek.

(2) A szavatosság ideje 24 hónap és a megvásárolt tárgy átadásával kezdődik, amennyiben a vásárló fogyasztó (magánszemély).

(3) Ha a vásárló cég, a szavatosság ideje a megvásárolt tárgy átadásától számított 12 hónap. A kártérítési igények elévülését, az emberi életnek, testnek vagy egészségnek az eladó szándékos vagy súlyos gondatlanságból elkövetett kötelezettségszegéséből vagy a RINGANA törvényes képviselőjének vagy teljesítési segédjének szándékos vagy súlyos gondatlanságból elkövetett kötelezettségszegéséből eredő károsodása esetén, mindez nem érinti. Nem érintik továbbá a kártérítési igények elévülését az eladó szándékos vagy súlyos gondatlanságból elkövetett kötelezettségszegéséből vagy a RINGANA törvényes képviselőjének vagy teljesítési segédjének szándékos vagy súlyos gondatlanságból elkövetett kötelezettségszegéséből eredő egyéb károk. Ha a RINGANA valamelyik lényeges szerződéses kötelezettségét megszegi, az a kártérítési igények elévülését szintén nem érinti. Lényeges szerződéses kötelezettségeknek minősülnek azok a kötelezettségek, amelyekre a RINGANA-t a szerződés tartalma alapján a szerződés céljának elérése érdekében kötelezi, amelyek teljesítése nélkül a szerződés teljesítése lehetetlen lenne és amelyek betartására a vásárló rendszeresen számíthat (pl. az áru szállítása és az áru tulajdonjogának megszerzése).

(4) A vásárló, amennyiben cég, az áru RINGANA által történt leszállítása után, amennyiben ez a rendes ügymenet alapján kivitelezhető, haladéktalanul köteles ellenőrizni azt, és ha hibát észlel, köteles azt a RINGANA részére haladéktalanul bejelenteni. Amennyiben a vásárló ezt a bejelentést elmulasztja, az áru elfogadottnak minősül, kivéve, ha olyan hibáról van szó, amely az ellenőrzés során nem volt felismerhető. Ha később jelentkezik ilyen hiba, a felfedezés után haladéktalanul be kell jelenteni. Különben az áru az adott hiba tekintetében elfogadottnak minősül. A vásárló jogainak érvényesítéséhez elegendő a bejelentés időben történő elküldése. Amennyiben a RINGANA a hibát rosszhiszeműen elhallgatta, úgy nem hivatkozhat ezekre az előírásokra.

8.§ A szerződéstől való elállásra vonatkozó tájékoztatás

Az elállás joga

Önnek fogyasztóként joga van a jelen szerződéstől tizennégy napon belül indoklás nélkül elállni. Az elállás joga az ajándékkuponokra nem vonatkozik.

A határidő attól a naptól számítva tizennégy nap, amelyen Ön vagy egy Ön által megnevezett harmadik személy, aki azonban nem az áruszállító, az árut birtokba vette.

Az elállás jogának érvényesítéséhez forduljon hozzánk a

RINGANA GmbH
RINGANA Campus A 1
A-8295 St. Johann i. d. H.

Telefoon: +43 (0)3332 / 61550
Telefax: +43 (0)3332 / 61550-1015
e-mail: office@ringana.com

címen egy egyértelmű (pl. postai úton levélben, faxon vagy e-mailben elküldött) nyilatkozattal, amely tartalmazza szándékát, hogy a jelen szerződéstől eláll. Ehhez használhatja a mellékelt elállási nyilatkozatmintát is, amelynek használata azonban nem kötelező.
A határidő betartottnak minősül, ha a visszalépési határidő lejárta előtt elküldi nyilatkozatát, hogy az elállás jogával élni kíván.

A szerződéstől való elállás következményei

Ha Ön a jelen szerződéstől eláll, mi kötelesek vagyunk Önnek az Ön által kifizetett összes összeget, beleértve a szállítás költségeit is (kivéve azokat a pluszköltségeket, amelyek azért keletkeztek, mert Ön az általunk javasolt, olcsó standard szállítás helyett egy másik szállítási módot választott), legkésőbb tizennégy nappal azt a napot követően, hogy az elállásra vonatkozó közlés beérkezett hozzánk. A visszafizetéshez ugyanazt a fizetési eszközt használjuk, amelyet az eredeti tranzakció során Ön is használt, kivéve, ha Önnel erről kifejezetten eltérően állapodtunk meg; semmiképpen sem számítunk fel Önnek díjat a visszafizetés miatt. Ajándékkuponnal való fizetés esetén Ön a visszafizetett összegnek megfelelő ajándékkupont kap. Jogunkban áll a visszafizetést megtagadni mindaddig, amíg az árut visszakaptuk, vagy Ön igazolta, hogy az árut visszaküldte; attól függően, hogy melyik a korábbi időpont.
Ön köteles az árut haladéktalanul, de minden esetben legkésőbb tizennégy napon belül azt a napot követően részünkre visszaküldeni és átadni, amelyen Ön értesített bennünket a szerződéstől való elállásról. A határidő betartottnak minősül, ha Ön az árut a tizennégy napos határidő lejárta előtt feladta.
Az áru visszaküldésének közvetlen költségei Önt terhelik.
Az áru értékcsökkenéséért Ön csak abban az esetben felel, ha az értékcsökkenés az áru minőségének, tulajdonságainak és működési módjának ellenőrzéséhez nem szükséges bánásmódra vezethető vissza.

Elállási nyilatkozatminta

(Ha szeretne elállni a szerződéstől, kérjük, töltse ki, majd küldje vissza részünkre ezt a nyomtatványt)
– Címzett (írja be a nevet, a címet, a faxszámot és az e-mail címet)
– Alulírott(ak) (*) az alábbi áruk (*) vásárlása / az alábbi szolgáltatások (*) nyújtása céljából általam/általunk kötött szerződéstől elállok/elállunk
– Rendelés dátuma: (*) / kézhezvétel dátuma: (*)
– A fogyasztó(k) neve
– A fogyasztó(k) címe
– A fogyasztó(k) aláírásai (csak papír alapú közlés esetén)
– Dátum

(*) A nem kívánt rész törlendő

9.§ Felelősségkorlátozás

(1) A RINGANA az emberi élet, test vagy egészség károsodásának kivételével kizárólag a szándékosan okozott vagy a súlyos gondatlanságból eredő károkért vállal felelősséget. Ez vonatkozik a közvetett következményes károkra is, különösen például az elmaradt nyereségre.

(2) A felelősség a szándékosan okozott vagy a súlyos gondatlanságból eredő károkért, illetve az emberi élet, test vagy egészség károsodásáért való felelősségen kívül a szerződés megkötésekor tipikusan előrelátható károkra és egyebekben a szerződésre jellemző átlagkárok mértékére korlátozódik. Ez vonatkozik a közvetett következményes károkra is, különösen például az elmaradt nyereségre.

(3) Ennek megfelelően az (1) és (2) bekezdésben foglalt felelősségkorlátozás a RINGANA munkatársaira és teljesítési segédeire is vonatkozik.

(4) A termékszavatossági törvény szerinti felelősségre vonatkozó igényeket mindez nem érinti.

10.§ Az online vitarendezésére vonatkozó információk

Az Európai Bizottság 2016.02.15-én az online vitarendezésére internetes platformot hozott létre. Ennek célja, hogy a fogyasztók és a kereskedők számára megkönnyítse az online adásvételi szerződések vagy online szolgáltatási szerződések egyszerű, hatékony, gyors és peren kívüli rendezését. A platform a http://ec.europa.eu/consumers/odr oldalon keresztül érhető el.
A vitás ügyek közvetlen tisztázását preferáljuk, és nem veszünk részt fogyasztói békéltető eljárásokban. Adott esetben kérjük, az office@ringana.com címen vegye fel velünk a kapcsolatot.

11.§ Záró rendelkezések

(1) Az Osztrák Szövetségi Köztársaság joga érvényes, az ENSZ kereskedelmi jogának kizárásával. A külföldi illetőségű fogyasztók a konkrét jogválasztástól függetlenül annak az államnak a jogára is hivatkozhatnak, amelyben lakóhelyük található.

(2) A teljesítés helye, amennyiben a vásárló kereskedő, a RINGANA székhelye.

(3) A jelen szerződésből eredő jogviták rendezése tekintetében, amennyiben a vásárló kereskedő, a kereskedelmi bíróságként is működő Grazi Bíróság rendelkezik joghatósággal.

*A biztosítéki betétre vonatkozó Üzleti Feltételek

A jelen Üzleti Feltételek a Ringana, S. de R.L. de C.V. Általános Üzleti Feltételeinek (AGB) kiegészítése azokra a pénzeszközökre vonatkozóan, amelyeket a vásárlók a Mexikóban a Ringana GmbH honlapján keresztül történő vásárlási megbízás, ill. termékrendelés leadásának keretében a Ringana, S. de R.L. de C.V. részére fizetnek.

A vásárló a megrendelt termékek adókkal megnövelt árának megfelelő pénzösszeget biztonsági betétként fizeti meg, amelyekkel kapcsolatban a Ringana, S. de R.L. de C.V. kötelezi magát, hogy azokat mindaddig ingyenesen megőrzi, amíg a nevezett társaság a termékek tulajdonjogát azok külföldön található részére megszerzi („a megszerzés időpontja).

A Ringana, S. de R.L. de C.V. a megszerzés időpontjára hozzárendeli a vásárlótól biztosítékként megfizetett összeget a megfelelő áru vételárához, beleértve az áru értékesítéséhez kapcsolódó adókat is, aminek következtében a hatályos mexikói polgári törvénykönyv és kereskedelmi törvénykönyv szerint a Ringana S. de R.L. de C.V. és a vásárló között az adott árura, valamint az áru tulajdonjogának átruházására létrejött szerződés megkötésének időpontjában az áru tulajdonjoga a Ringana, S. de R.L. de C.V-ről átszáll a vásárlóra.

Amennyiben a Ringana, S. de R.L. de C.V. nem tudja az árut megszerezni, így nem tudja a vásárlónak tovább értékesíteni, a Ringana, S. de R.L. de C.V. köteles ezt a vásárlóval közölni, és a biztosítéki betét összegét a vásárló részére visszautalni.

11.07.2023