cookie-notice

Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov


Pre spoločnosť RINGANA GmbH (ďalej označená ako „RINGANA“) je citlivé zaobchádzanie so všetkými údajmi, ktoré poskytujú používatelia počas používania webovej stránky https://www.ringana.com (ďalej označovaná ako webová stránka), mimoriadne dôležité. Zhromažďovanie, spracovanie a využívanie všetkých údajov sa realizuje výlučne na základe platných zákonných ustanovení, najmä GDPR, nariadenia o ochrane osobných údajov z roka 2018, a zákona o telekomunikáciách z roka 2003 vždy v platnom znení. Ďalej nájdete vysvetlivky k druhu zhromažďovaných údajov pri návšteve webovej stránky:


Spracovanie osobných údajov

Využívanie webovej stránky je spravidla možné bez registrácie a bez uvedenia osobných údajov. Zhromažďujú sa iba údaje, ktoré používateľ poskytol poskytovateľovi internetu. To je IP adresa priradená používateľovi.


Okrem toho sa zhromažďujú iba také osobné údaje, ktoré používateľ zadáva explicitne a dobrovoľne. Také zadanie môže na webovej stránke nastať napr. pri registrácii používateľa: Pritom sa od používateľa vyžiadajú jeho osobné pomery a má na webovej stránke možnosť zadať údaje potrebné na komunikáciu medzi spoločnosťou RINGANA a používateľom. Ide pritom o meno používateľa, pohlavie používateľa, adresu a e-mailovú adresu používateľa. Pri každom používaní webovej stránky sa ďalej ukladá IP adresa, čas používania a geoúdaje. Také informácie využíva spoločnosť RINGANA výlučne na príslušný účel a s dodržiavaním platných zákonných ustanovení; k ďalšiemu využívaniu dochádza iba s výslovným súhlasom používateľa. Používanie údajov môže používateľ kedykoľvek odvolať. Pozrite si k tomu „Práva používateľa“.

VYHLÁSENIE O SÚHLASE POUŽÍVATEĽA: Používateľ výslovne súhlasí s tým, že spoločnosť RINGANA môže spracúvať osobné údaje používateľa uvedené v predošlom odseku na účely poskytnutia prístupu k zmluvným službám (využívanie webovej stránky www.ringana.com a najmä online obchodu na nákup výrobkov Ringana), na komunikáciu s používateľom (najmä zasielanie newsletterov) a na analýzu správania pri používaní.


Používateľ však môže svoje vyhlásenie o súhlase podľa nariadenia o ochrane osobných údajov voči spoločnosti RINGANA kedykoľvek odvolať bez uvedenia dôvodu písomným vyhlásením (office@ringana.com alebo na: RINGANA GmbH, RINGANA Campus A 1, 8295 St. Johann i. d. H., Rakúsko). Tak sa však ďalšie použitie údajov spoločnosťou RINGANA na iný účel, ako je potrebné na zmluvné plnenie, stáva neprípustným.


Používanie súborov cookie

Aby sme používateľovi zjednodušili využívanie webovej stránky, používame súbory „cookie“ v súlade s právnym základom Únie a Rakúska (čl. 5 ods. 3 E-Privacy-RL, ako aj § 96 ods. 3 zákona o telekomunikáciách z roka 2003). Sú to malé textové súbory, ktoré váš prehliadač ukladá na pevný disk počítača, kým navštevujete našu webovú stránku. Využívanie ponúk je možné aj bez súborov cookie, avšak môže byť obmedzené.


Pri používaní súborov cookie s osobným údajmi si vopred prostredníctvom cookie bannera vyžiadame aktívny súhlas používateľa.


Pritom ide o nasledujúce súbory cookie:

Názov

Popis

Dĺžka ukladania

rin-token

Pomocou tokenu sa zabezpečí, aby sa údaje (napr. autorizácie) skutočne odosielali od momentálne prihláseného používateľa a aby sa neposkytovali pre externý skript.

1 rok

rin-currency

Ukladá aktuálnu menu pre nákupy používateľa.

1 rok

rin-session

Ukladá údaje o relácii používateľa. Súbor cookie relácie slúži ako identifikácia medzi prehliadačom a serverom. Do prehliadača sa ukladá iba ID relácia.

1 rok

rin-language

Ukladanie aktuálne zvoleného jazyka.

1 rok

rin-version

Ukladanie A/B rozdelenia.

1 deň

rin-cart-id

Uloženie naposledy používaného nákupného košíka.

1 rok

rin-cookie-notice-accepted

Ukladá prijaté súbory cookie.

1 rok

rin-bouncer-token

Slúži na špeciálne nákupné okná pri špeciálnych predajoch.

Až do konca relácie

rin-bouncer-waiting-token

Slúži na špeciálne nákupné okná pri špeciálnych predajoch.

Až do konca relácie

rin-bouncer-shopping-starttime

Slúži na špeciálne nákupné okná pri špeciálnych predajoch.

Až do konca relácie

rin-bouncer-sleeping-mode

Slúži na špeciálne nákupné okná pri špeciálnych predajoch.

Až do konca relácie

Právnym základom pre použitie technických súborov cookie je podľa čl. 6 ods. 1 f GDPR oprávnený záujem (online ponuka služieb a zabezpečenie údajov).


K tomu používa webová stránka rôzne služby, ktoré tiež používajú súbory cookie.


Ide pritom o nasledujúce súbory cookie tretích strán:[1]

Názov

Popis

Dĺžka ukladania

_ga

Ukladá sa s cieľom rozlíšenia rôznych používateľov. (Google Analytics).

2 roky

_gid

Rozlíšenie používateľov.

24 hodín

_gat_gtag_UA_<property-id>

Pokles miery požiadaviek. Ak je služba Google Analytics poskytovaná prostredníctvom Google Tag Manager, dostane tento súbor cookie názov _dc_gtm_ <property-id>.

1 minúta

AMP_TOKEN

Token, pomocou ktorého je možné vyžiadať ID používateľa zo služby AMP-Client-ID. Iné možné hodnoty poukazujú na odhlásenie, žiadosť alebo chybu.

30 sekúnd až jeden rok

 

__utma

Pomocou tohto súboru cookie je možné sledovať vaše správanie na webovej stránke a merať výkon. Súbor cookie sa aktualizuje vždy, keď sa informácie odošlú do služby Google Analytics.

2 roky

__utmt

Súbor cookie sa ako _gat_gtag_UA_<property-id> používa na zníženie miery požiadaviek.

10 minút

__utmb

Tento súbor cookie sa používa na určenie nových relácií. Aktualizuje sa vždy, keď sa do služby Google Analytics odošlú nové údaje, príp. informácie.

30 minút

__utmc

Tento súbor cookie sa používa na stanovenie nových relácií pre opakujúcich sa používateľov. Pritom ide o súbor cookie a ukladá sa iba dovtedy, kým znovu zatvoríte váš prehliadač.

Relácia

__utmz

Súbor cookie sa používa na identifikáciu zdroja výskytu používateľa na našej webovej stránke. To znamená, že súbor cookie ukladá, odkiaľ ste prišli na našu webovú stránku. To môže byť iná stránka, príp. zapnutie reklamy.

6 mesiacov

__utmv

Súbor cookie sa používa, aby ukladal údaje definované používateľom. Aktualizuje sa vždy, keď sa informácie odošlú do služby Google Analytics.

2 roky

_fbp

Používa ho služba Facebook na sledovanie histórie používateľov prostredníctvom webovej stránky.

3 mesiace

fr

Používa ho služba Facebook, aby bolo možné zobrazovať rad reklamných výrobkov, napríklad ponuky v reálnom čase od inzerentov tretích strán.

3 mesiace

datr

Používa ho služba Facebook na prevenciu podvodov.

2 roky

sb

Používa ho služba Facebook na ukladanie podrobností o prehliadači.

2 roky

PHPSESSID

Používa ho služba Prescreen na identifikáciu relácie.

2 roky

lufursdcevgps

Používa ho služba Prescreen na sledovanie používateľov, ktorí prejavili záujem o ponuky pracovných miest.

2 roky

__Secure-3PAPISID

Freshchat agent portal cookie

3 mesiace – 2 roky

APISID

Freshchat agent portal cookie

3 mesiace – 2 roky

user_credentials

Freshchat agent portal cookie

3 mesiace – 2 roky

amplitude_id_*

Freshchat agent portal cookie

3 mesiace – 2 roky

session_token

Freshchat agent portal cookie

3 mesiace – 2 roky

_fw_crm_v

Freshchat agent portal cookie

3 mesiace – 2 roky

JSESSIONID

Freshchat agent portal cookie

3 mesiace – 2 roky

ANID

Freshchat agent portal cookie

3 mesiace – 2 roky

ajs_group_id

Freshchat agent portal cookie

3 mesiace – 2 roky

tag_sort_key

Freshchat agent portal cookie

3 mesiace – 2 roky

NID

Freshchat agent portal cookie

3 mesiace – 2 roky

__hstc

Freshchat agent portal cookie

3 mesiace – 2 roky

session_state

Freshchat agent portal cookie

3 mesiace – 2 roky

HSID

Freshchat agent portal cookie

3 mesiace – 2 roky

SSID

Freshchat agent portal cookie

3 mesiace – 2 roky

FC-XSRF-TOKEN

Freshchat agent portal cookie

3 mesiace – 2 roky

growSumoPartnerKey

Freshchat Web messenger cookie

3 mesiace – 2 roky

helpdesk_url

Freshchat Website

3 mesiace – 2 roky

_hp2_*

Freshchat Heap Analytics

3 mesiace – 2 roky

_BEAMER_*

Freshchat Beamer notifications

3 mesiace – 2 roky

zarget_*

Freshchat Freshmarketer

3 mesiace – 2 roky

fm_sid_*

Freshchat Freshmarketer

3 mesiace – 2 roky

sessionstack-session-id-*

Používa ho služba SessionStack na identifikáciu relácie.

Relácia

sessionstack-active-window-*

Používa ho služba SessionStack na identifikáciu karty relácie.

Relácia

sessionstack-anonymous-*

Používa ho služba SessionStack na generovanie interného anonymizovaného ID.

1 rok

sessionstack-identified-*

Používa ho služba SessionStack na spájanie relácií podľa anonymného ID.

1 rok

player

Používa ho služba Vimeo na ukladanie nastavení používateľa pri prehrávaní lokalizovaných videí.

1 rok

sync_active

Používa ho služba Vimeo na ukladanie videopreferencií používateľov.

1 rok

vimeo_gdpr_optin

Používa ho služba Vimeo na ukladanie súhlasu s používaním jej služieb.

10 rokov

__zlcmid

Používa ho služba Vimeo na ukladanie ID používateľa.

1 rok

is_logged_in

Používa ho služba Vimeo na ukladanie, či je používateľ prihlásený.

10 rokov

has_logged_in

Používa ho služba Vimeo na ukladanie, či bol už niekedy používateľ prihlásený.

10 rokov

sd_client_id

Používa ho služba Vimeo na ukladanie ID klienta.

2 roky

__zlcmid

Používa ho služba Vimeo na ukladanie ID používateľa.

1 rok

__ssid

Používa ho služba Vimeo na ukladanie ID relácie.

10 rokov

continuous_play_v3

Používa ho služba Vimeo na sledovanie, či je možnosť „continuous_play“ pre používateľa zapnutá alebo nie.

1 rok

vuid

Používa ho služba Vimeo na ukladanie ID Vimeo Analytics.

2 roky

[1] Upozornenie: Tento zoznam nemôže byť úplný, pretože jednotliví poskytovatelia tretích strán priebežne aktualizujú a upravujú výber ich súborov cookie.

Aby sa zabránilo nastavovaniu súborov cookie poskytovateľov reklám, môžete vo vašom prehliadači blokovať súbory cookie tretích strán. Tu nájdete návody pre najčastejšie prehliadače: Firefox, Chrome a Internet Explorer. V Apple Safari sú súbory cookie tretích strán štandardne blokované.

Spoločnosť RINGANA vás informuje o používaní, príp. nastavovaní súborov cookie pomocou cookie bannera. S nastavením súborov cookie súhlasíte, keď odsúhlasíte informáciu o našom cookie banneri a ďalej pokračujete na webovú stránku.
Prostredníctvom odkazu v cookie banneri máte možnosť získať ďalšie informácie o jednotlivých súboroch cookie. Na základe nastavení vášho prehliadača môžete zablokovať nastavenie niektorých alebo všetkých súborov cookie.

Google Analytics

Táto webová stránka využíva službu „Google Analytics“, ktorú ponúka spoločnosť Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko na účel analýzy používania webovej stránky používateľmi. Služba využíva súbory „cookie“ (textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho koncového zariadenia a umožňujú analýzu vášho používania tejto webovej stránky). Informácie získané prostredníctvom súboru cookie o vašom používaní tejto webovej stránky sa prenášajú na server spoločnosti Google do USA a tam sa ukladajú. Spoločnosť RINGANA využíva anonymizáciu IP adresy, preto sa vaša IP adresa skráti spoločnosťou Google v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Spoločnosť Google využíva tieto informácie na vyhodnotenie vášho využívania webovej stránky spoločnosti RINGANA, aby vytvorila reporty o aktivitách na webovej stránke a aby poskytla ďalšie služby spoločnosti RINGANA, ktoré súvisia s využívaním webovej stránky alebo internetu. Anonymizovaná IP adresa poskytnutá z vášho prehliadača v rámci služby Google Analytics sa nespája s inými údajmi od spoločnosti Google, aby bolo možné vytvoriť osobný súvis.

Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť príslušným nastavením softvéru vášho prehliadača; poukazujeme však na to, že v tomto prípade možno nebudete môcť využívať všetky funkcie webových stránok v plnom rozsahu.

Okrem toho môžete zabrániť spoločnosti Google zaznamenávať údaje vytvárané prostredníctvom súboru cookie a údaje, ktoré sa vzťahujú na vaše používanie webovej stránky (vrát. vašej anonymizovanej IP adresy); rovnako môžete zabrániť spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google, a to stiahnutím a nainštalovaním nasledujúceho doplnku prehliadača dostupný na nasledujúcom odkaze: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Právnym základom pre využitie služby Google Analytics je podľa čl. 6 ods. 1 f GDPR oprávnený záujem spoločnosti Ringana. Analýza využívania webovej stránky a štatistické vyhodnotenie sa realizuje s cieľom ďalšieho vylepšenia a používateľského sprístupňovania ponuky na webovej stránke.
Tieto údaje sa postupujú spoločnosti Google na uvedené účely.

Facebook

Spoločnosť RINGANGA používa na webovej stránke reklamy z Facebooku. Facebook je sociálna mediálna sieť spoločnosti Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Írsko.

Chceme naše služby a výrobky ukazovať iba ľuďom, ktorí sa o ne skutočne zaujímajú. Pomocou reklám z Facebooku sa môžeme dostať k presne takým ľuďom. Využívaním jednotlivých nástrojov Facebooku je možné do služby Facebook odosielať osobné údaje. V závislosti od použitých nástrojov je možné odosielať údaje zákazníkov, ako je meno, adresa, telefónne číslo alebo IP adresa.

Služba Facebook používa tieto informácie na porovnávanie údajov s údajmi, ktoré má od vás (pokiaľ ste používateľom služby Facebook). Skôr, ako sa údaje zákazníka poskytnú službe Facebook, nastáva tzv. „Hashing“. To znamená, že do znakového reťazca sa transformuje ľubovoľne veľká databáza. To slúži aj na zaheslovanie údajov.

Okrem kontaktných údajov sa poskytujú aj „údaje udalostí“. Pojmom „údaje udalostí“ myslíme také informácie, ktoré o vás získavame na našej webovej stránke. Napríklad, aké podstránky navštevujete alebo aké výrobky si u nás kupujete. Služba Facebook nezdieľa získané informácie s tretími poskytovateľmi služieb (ako napríklad inzerenti), pokiaľ spoločnosť nemá výslovné povolenie alebo nie je zo zákona povinná tak urobiť. „Údaje udalostí“ môžu byť spojené aj s kontaktnými údajmi. Tak môže služba Facebook poskytovať lepšiu personalizovanú reklamu. Po už spomenutom procese porovnania Facebook znovu vymaže kontaktné údaje.

Všeobecné informácie o používaní súborov cookie sa dozviete aj na stránke https://www.facebook.com/policies/cookies.

Spravidla služba Facebook ukladá údaje, kým už nie sú potrebné na vlastné služby a produkty Facebooku. Služba Facebook má servery rozšírené po celom svete, kde ukladá údaje. Údaje zákazníkov sa však po porovnaní s vlastnými údajmi používateľov vymažú v priebehu 48 hodín. Údaje sa kompletne vymažú iba vtedy, keď úplne vymažete svoj účet na Facebooku.


YouTube

Webová stránka RINGANA obsahuje videá služby YouTube. YouTube je videoportál spoločnosti YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Keď na našej webovej stránke otvoríte stránku, ktorá poskytuje YouTube video, váš prehliadač sa automaticky spojí so servermi spoločnosti YouTube alebo Google, čo je materská spoločnosť spoločnosti YouTube. Za celé spracovanie údajov v európskom priestore je zodpovedná spoločnosť Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Írsko).

Keď navštívite webovú stránku RINGANA, ktorá obsahuje YouTube video, nastaví služba YouTube minimálne jeden súbor Cookie, ktorý uloží vašu IP adresu a našu URL adresu. Pokiaľ ste prihlásený vo vašom účte YouTube, môže služba YouTube priradiť vaše interakcie na našej webovej stránke najčastejšie pomocou súborov cookie. Tam sa zaraďujú údaje, ako napríklad trvanie relácie, miera okamžitých odchodov, približná poloha, technické informácie, ako napríklad typ prehliadača, rozlíšenie obrazovky alebo váš poskytovateľ internetu. Ďalšími údajmi môžu byť kontaktné údaje, prípadné hodnotenia, zdieľanie obsahov cez sociálne médiá alebo pridávanie k vašim obľúbeným položkám na YouTube.

Údaje, ktoré od vás získava a spracúva služba Youtube, sa ukladajú na serveroch spoločnosti Google. Väčšina týchto serverov sa nachádza v Amerike. Na webovej stránke https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de uvidíte presne, kde sa nachádzajú dátové centrá Google. Vaše údaje sú rozdelené na serveroch. Tak je možné rýchlejšie vyžiadať údaje a sú lepšie chránené pred manipuláciou.

Zhromaždené údaje ukladá spoločnosť Google rôzne dlho. Niektoré údaje môžete kedykoľvek vymazať, iné sa automaticky vymažú po určitom obmedzenom čase a zase iné údaje ukladá spoločnosť Google na dlhší čas. Niektoré údaje (ako prvky z „mojej aktivity“, fotografie alebo dokumenty, výrobky), ktoré sú uložené vo vašom účte Google, zostávajú uložené dovtedy, kým ich nevymažete. Aj pokiaľ práve nie ste prihlásený do vášho účtu Google, môžete vymazať niektoré údaje, ktoré sú spojené s vaším zariadením, prehliadačom alebo aplikáciou.

Keď sa chcete dozvedieť o manipulácii s vašimi údajmi viacej, odporúčame vám prečítať si vyhlásenie o ochrane osobných údajov na webovej stránke https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Vimeo

Spoločnosť RINGANA používa na našej webovej stránke aj videá služby Vimeo. Tento videoportál je prevádzkovaný spoločnosťou Vimeo LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA. Pomocou doplnku vám takto môžeme zaujímavý videomateriál zobraziť priamo na našej webovej stránke.

Keď na našej webovej stránke otvoríte stránku, ktorá poskytuje Vimeo video, váš prehliadač sa spojí so servermi spoločnosti Vimeo. Pritom dôjde k prenosu údajov. Tieto údaje sa zhromažďujú, ukladajú a spracúvajú na serveroch spoločnosti Vimeo. Nezávisle od toho, či máte účet Vimeo, alebo nie, zhromažďuje služba Vimeo údaje o vás. Sem patria IP adresa, technické informácie o type vášho prehliadača, váš operačný systém alebo celkom základné informácie o zariadení. Ďalej služba Vimeo ukladá informácie, cez ktorú webovú stránku využívate službu Vimeo a aké manipulácie (webové aktivity) vykonávate na našej webovej stránke. K týmto webovým aktivitám sa napríklad počíta trvanie relácie, miera okamžitých odchodov alebo na ktoré tlačidlo ste klikli na našej webovej stránke pomocou zahrnutej funkcie Vimeo. Tieto manipulácie môže služba Vimeo sledovať a ukladať pomocou súborov cookie a podobných technológií.

Pokiaľ ste v službe Vimeo prihlásený ako registrovaný člen, môžete najčastejšie zhromažďovať viacero údajov, pretože sa vo vašom prehliadači možno nastaví viacero súborov cookie. Pritom sa vaše manipulácie na našej webovej stránke priamo spájajú s vaším účtom Vimeo. Aby ste tomu zabránili, musíte sa počas „surfovania“ na našej webovej stránke odhlásiť zo služby Vimeo.

Služba Vimeo využíva tieto údaje okrem iného na vylepšenie vlastných služieb, aby s vami komunikovala a aby nastavovala vlastné cielené reklamné opatrenia.

Služby spoločnosti Vimeo sa ponúkajú celosvetovo. Pritom spoločnosť využíva počítačové systémy, databázy a servery v USA a aj v ostatných krajinách. Vaše údaje je tak možné ukladať a spracúvať na serveroch v Amerike. Údaje zostávajú v službe Vimeo uložené dovtedy, kým už nebude mať spoločnosť hospodársky dôvod na ukladanie. Potom sa údaje vymažú alebo anonymizujú.

Vždy máte možnosť spravovať súbory cookie vo vašom prehliadači podľa vašich prianí. Keď napríklad nechcete, aby sa nastavili súbory cookie Vimeo a aby sa tak zhromažďovali informácie o vás, môžete kedykoľvek vymazať alebo deaktivovať nastavenia súborov cookie vo vašom prehliadači.

Informácie o ochrane osobných údajov v službe Vimeo si môžete prečítať na stránke https://vimeo.com/privacy.


Newsletter

Je pre nás mimoriadne dôležité informovať našich zákazníkov o vybraných aktuálnych produktoch. Radi vám v pravidelných časových intervaloch zašleme informácie o novinkách a pozvánkach na naše podujatia.
E-mailová adresa, ktorú ste uviedli v rámci zmluvného vzťahu, a osobné údaje (e-mailová adresa, oslovenie a meno) poskytnuté pri registrácii na odber newslettera sa prostredníctvom služby Web Analytics spracúvajú na účely zasielania/oznamovania informácií o aktuálnych novinkách produktu, ponukách, publikáciách, novinkách v rámci skupiny spoločnosti a tlačových správach prostredníctvom e-mailu. Pokiaľ ste nám dobrovoľne poskytli svoju adresu a telefónne číslo, zasielanie je možné aj poštou alebo telefonicky. K spracovaniu spomínaných údajov dochádza aj v rámci vyhodnocovania klikaní príjemcu e-mailu v záujme optimalizácie redakčnej ponuky.
Spracovanie vašich osobných údajov spoločnosťou RINGANA je založené buď na vami udelenom súhlase (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR), alebo na našom oprávnenom záujme (čl. 6 ods. 1 písm. d GDPR, § 107 zákona o telekomunikáciách z roka 2003). Pokiaľ nám neudelíte súhlas na zasielanie newslettera, dostanete od nás newsletter iba vtedy, keď nebudete namietať. O možnosti zrušenia zasielania newslettera budete zvlášť informovaný. Poskytovanie výkonov v rámci existujúceho zmluvného vzťahu nezávisí od vášho súhlasu, príp. nesúhlasu.
Právnym základom pre spracovanie vyhodnotenia klikania príjemcu e-mailu v záujme optimalizácie redakčnej ponuky prostredníctvom služby Web Analytics je podľa čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR oprávnený záujem spoločnosti RINGANA. Vyhodnotenie sa realizuje s cieľom ďalšieho vylepšenia ponuky v rámci nášho newslettera a náležitého atraktívneho a informatívneho koncipovania nášho newslettera pre našich príjemcov.
Údaje, ktoré sa spracúvajú na uvedené účely, sa spravidla ukladajú až do odvolania vášho súhlasu, príp. do odmietnutia zasielania newslettera. Okrem toho sa ukladajú údaje bezpodmienečne potrebné na základe aplikovateľných zákonných ustanovení, príp. povinností archivácie s cieľom preukázania vášho súhlasu, príp. nesúhlasu.
Váš súhlas so zasielaním newslettera môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu na adrese office@ringana.com. Z odberu newslettera sa tiež môžete kedykoľvek odhlásiť kliknutím na tlačidlo „Zrušiť odber newslettera“ na konci každého newsletteru. Odvolaním svojho súhlasu nie je až do okamihu odvolania dotknutá právoplatnosť spracúvania získaná na základe vášho súhlasu.


Odkazy

Táto webová stránka obsahuje odkazy na iné webové stránky. Odkazy na webové stránky iných účastníkov internetu sa realizujú ako servisná služba na pokrytie ďalších informačných potrieb prístupovej strany. Spoločnosť RINGANA nemá na ne žiadny vplyv. Spoločnosť RINGANA nepreberá za tieto obsahy žiadnu zodpovednosť. Za obsahy a správnosť tam poskytnutých informácií je zodpovedný výlučne príslušný poskytovateľ prepojenej webovej stránky.


Práva používateľa

Používateľ má podľa §§ 42ff DSG (zákon na ochranu údajov) 2018 právo na informácie o údajoch spracúvaných o jeho osobe a právo na opravenie, vymazanie a odvolanie. Uplatnenie týchto práv odošlite poštou na: RINGANA GmbH, RINGANA Campus A 1, 8295 St. Johann i. d. H., Rakúsko.


Bezpečnosť a dôvernosť

Spoločnosť RINGANA prijíma s prihliadnutím na aktuálny stav techniky, náklady na implementáciu a typ, rozsah, okolnosti a účely spracovania, ako aj pravdepodobnosť výskytu a vážnosť rizika pre práva a slobody fyzických osôb primerané technické a organizačné opatrenia v zmysle článku 32 GDPR, aby sa zabránilo strate alebo zneužitiu údajov, najmä na základe straty údajov neautorizovaným vymazaním, výpadkami systému, nepovolenou modifikáciou alebo postúpením dôverných informácií.
V tomto zmysle sa o. i. prijímajú nasledujúce opatrenia, aby sme chránili vaše údaje a aby sme ich zaistili pred stratou, zničením, prístupom, úpravou a šírením neoprávnenými osobami:

 • zabezpečenie dôvernosti, integrity, dostupnosti a zaťažiteľnosti systémov a služieb v súvislosti so spracovaním;
 • zabezpečenie rýchleho obnovenia dostupnosti osobných údajov pri fyzickom a technickom incidente;
 • implementácia postupov na pravidelnú kontrolu, hodnotenie a evaluáciu účinnosti technického a organizačného opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti spracovania.

Dbajte na to, že nepreberáme žiadnu zodpovednosť za zverejnenie informácií na základe chýb, ktoré sme nezapríčinili a ktoré nie je možné pripísať nám, vzniknutých pri prenose údajov alebo pri neautorizovanom prístupe tretej strany.

Zmeny ustanovení o ochrane osobných údajov

Aby sme boli vždy v súlade s najnovšími zákonmi alebo judikatúrou, môžeme tieto ustanovenia na ochranu osobných údajov s cieľom ochrany osobných údajov používateľa príležitostne aktualizovať. Používatelia by si mali občas pozrieť ustanovenia o ochrane osobných údajov, aby mali aktuálny prehľad o tom, ako spoločnosť RINGANA chráni údaje používateľov a neustále vylepšuje obsah webových stránok. Ak by spoločnosť RINGANA vykonala podstatné zmeny pri zhromažďovaní, využívaní alebo postupovaní osobných údajov, ktoré používatelia poskytli spoločnosti RINGANA, upozorní na to spoločnosť RINGANA používateľov prostredníctvom jednoznačného a dobre viditeľného upozornenia. Využívaním webovej stránky súhlasíte s podmienkami týchto smerníc na ochranu osobných údajov.


Vaše práva

Ako používateľ našej webovej stránky máte nasledujúce práva:

 • Právo na informácie (čl. 15 GDPR): Máte právo požadovať od spoločnosti RINGANA potvrdenie, či sa spracúvajú vaše osobné údaje. Okrem toho máte právo vyžiadať si ďalšie informácie o konkrétnych účeloch spracovania, kategóriách osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách osobných údajov príjemcov, dĺžke ukladania, existencii práva na vymazanie, oprave vašich osobných údajov. Rovnako si môžete vyžiadať informácie o práve na obmedzenie spracovania, práve na odvolanie. Zároveň môžete získať informácie o príslušnom práve na podanie sťažnosti, ako aj o pôvode vašich údajov, a to vzhľadom na všetky dostupné informácie.
 • Právo na opravu (čl. 16 GDPR): Máte právo vyžadovať od spoločnosti RINGANA neodkladné opravenie vašich osobných údajov. Toto právo zahŕňa opravenie nesprávnych údajov a doplnenie neúplných osobných údajov.
 • Právo na vymazanie (čl. 17 GDPR): Máte právo vyžadovať od spoločnosti RINGANA neodkladné vymazanie vašich osobných údajov, pokiaľ existujú dôvody stanovené v čl. 17 ods. 1 písm. a až f GDPR (napr. účel spracovania už nie je stanovený) a pokiaľ už nie je potrebné spracovanie vašich osobných údajov.
 • Právo na obmedzenie spracovania (čl. 18 GDPR): V prípadoch uvedených v čl. 18 GDPR (napr. nepresnosť spracovaných osobných údajov, nezákonnosť spracovania atď.) máte ďalej právo požadovať od spoločnosti RINGANA obmedzenie spracovania.
 • Právo na prenositeľnosť údajov (čl. 20 GDPR): Máte právo získať príslušné osobné údaje, ktoré ste poskytli spoločnosti RINGANA, v štruktúrovanom prístupnom formáte. Rovnako máte právo požadovať od spoločnosti RINGANA, aby tieto údaje poskytla inej zodpovednej osobe.
 • Právo na odvolanie (čl. 21 GDPR): Máte právo kedykoľvek odvolať spracovanie vašich osobných údajov, ktoré sa spracúvajú v rámci našej webovej stránky.
 • Odvolanie vyhlásení o súhlase (čl. 7 GDPR): Máte možnosť kedykoľvek odvolať súhlasy už udelené spoločnosti RINGANA.
 • Právo na sťažnosť: Okrem toho môžete kedykoľvek podať sťažnosť na:

Österreichische Datenschutzbehörde
Barichgasse 40-42
1030 Viedeň

Telefón: +43 1 521 52-25 69
E‑mail: dsb@dsb.gv.at

Vaše príslušné práva môžete – s výnimkou práva na sťažnosť úradu pre ochranu osobných údajov – voči spoločnosti RINGANA uplatniť na nasledujúcej adrese:

RINGANA GmbH
RINGANA Campus A 1
8295 St. Johann i. d. H.
Rakúsko
office@ringana.com

12. 11. 2020