cookie-notice

Elállási nyilatkozat

Elállási nyilatkozat

Önnek fogyasztóként joga van a jelen szerződéstől tizennégy napon belül indoklás nélkül elállni. 

A határidő attól a naptól számítva tizennégy nap, amelyen Ön vagy egy Ön által megnevezett harmadik személy, aki azonban nem az áruszállító, az árut birtokba vette.

Az elállás jogának érvényesítéséhez forduljon hozzánk a

RINGANA GmbH
RINGANA Campus A 1
8295 St. Johann i. d. H.
Austria

Telefon: +43 (0)3332 / 61550
Telefax: +43 (0)3332 / 61550-1015
E-mail: office@ringana.com

címen egy egyértelmű (pl. postai úton levélben, faxon vagy e-mailben elküldött) nyilatkozattal, amely tartalmazza szándékát, hogy a jelen szerződéstől eláll. Ehhez használhatja a mellékelt elállási nyilatkozatmintát is, amelynek használata azonban nem kötelező. A határidő betartottnak minősül, ha a visszalépési határidő lejárta előtt elküldi nyilatkozatát, hogy az elállás jogával élni kíván.

A termékek visszaküldéséhez kérjük, használja a következő címet:

RINGANA GmbH
RINGANA Campus A 1
Ladezone C  
A-8295 St. Johann i. d. H.

Az üres üvegtégelyeket kérjük, erre a címre küldje vissza:

RINGANA GmbH
#reuse
RINGANA Campus A 1
Ladezone C
A-8295 St. Johann i. d. H.

A szerződéstől való elállás következményei

Ha Ön a jelen szerződéstől eláll, mi kötelesek vagyunk Önnek az Ön által kifizetett összes összeget, beleértve a szállítás költségeit is (kivéve azokat a pluszköltségeket, amelyek azért keletkeztek, mert Ön az általunk javasolt, olcsó standard szállítás helyett egy másik szállítási módot választott), legkésőbb tizennégy nappal azt a napot követően, hogy az elállásra vonatkozó közlés beérkezett hozzánk. A visszafizetéshez ugyanazt a fizetési eszközt használjuk, amelyet az eredeti tranzakció során Ön is használt, kivéve, ha Önnel erről kifejezetten eltérően állapodtunk meg; semmiképpen sem számítunk fel Önnek díjat a visszafizetés miatt. Jogunkban áll a visszafizetést megtagadni mindaddig, amíg az árut visszakaptuk, vagy Ön igazolta, hogy az árut visszaküldte; attól függően, hogy melyik a korábbi időpont.
Ön köteles az árut haladéktalanul, de minden esetben legkésőbb tizennégy napon belül azt a napot követően részünkre visszaküldeni és átadni, amelyen Ön értesített bennünket a szerződéstől való elállásról. A határidő betartottnak minősül, ha Ön az árut a tizennégy napos határidő lejárta előtt feladta. Az áru visszaküldésének közvetlen költségei Önt terhelik. Az áru értékcsökkenéséért Ön csak abban az esetben felel, ha az értékcsökkenés az áru minőségének, tulajdonságainak és működési módjának ellenőrzéséhez nem szükséges bánásmódra vezethető vissza.

Elállási nyilatkozatminta

(Ha szeretne elállni a szerződéstől, kérjük, töltse ki, majd küldje vissza részünkre ezt a nyomtatványt)
– Címzett (írja be a nevet, a címet, a faxszámot és az e-mail címet)
– Alulírott(ak) (*) az alábbi áruk (*) vásárlása / az alábbi szolgáltatások (*) nyújtása céljából általam/általunk kötött szerződéstől elállok/elállunk
– Rendelés dátuma: (*) / kézhezvétel dátuma: (*)
– A fogyasztó(k) neve
– A fogyasztó(k) címe
– A fogyasztó(k) aláírásai (csak papír alapú közlés esetén)
– Dátum

(*) A nem kívánt rész törlendő