Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Dla RINGANA GmbH (dalej „RINGANA“) poufne obchodzenie się z wszelkimi danymi udostępnianymi przez użytkownika podczas odwiedzin na stronie internetowej https://www.ringana.com (dalej „strona internetowa”) jest niezwykle ważne. Pozyskiwanie, przetwarzanie i wykorzystywanie wszelkich danych odbywa się wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności zaś RODO, Ustawy o ochronie danych z 2018 r. oraz Ustawy telekomunikacyjnej z 2003 r. w ich obowiązującym brzmieniu. Poniżej znajdą Państwo informacje o rodzaju danych, jakie są gromadzone podczas odwiedzin na stronie internetowej:

Przetwarzanie danych osobowych

Korzystanie ze strony internetowej jest zasadniczo możliwe bez konieczności rejestracji oraz podania danych osobowych. Pobierane są jedynie dane udostępniane przez dostawcę usług internetowych. Jest to adres IP przypisany użytkownikowi.

Ponadto, pobierane są wyłącznie takie dane osobowe, które są przez użytkownika podawane w sposób jawny i dobrowolny. Takie dobrowolne podanie danych może mieć miejsce np. podczas rejestracji użytkownika na stronie internetowej: użytkownikowi zadawany jest szereg pytań, po czym ma on możliwość podania danych niezbędnych do komunikacji z RINGANA. Dane te obejmują nazwisko, płeć, adres oraz adres e-mail użytkownika. Podczas korzystania ze strony internetowej zapisywane są także: adres IP, czas korzystania oraz dane przestrzenne. Podobne informacje są wykorzystywane przez RINGANA wyłącznie w konkretnym celu i przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa; wykorzystanie danych wykraczające poza opisaną politykę odbywa się wyłącznie za wyraźną zgodą użytkownika. Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych. Patrz również „Prawa użytkownika”.

OŚWIADCZENIE ZGODY UŻYTKOWNIKA: Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez RINGANA jego danych osobowych wymienionych w powyższym akapicie do celów dostarczenia usług umownych (korzystanie ze strony internetowej www.ringana.com, a w szczególności sklepu internetowego do sprzedaży asortymentu Ringana), komunikacji z użytkownikiem (w szczególności do rozsyłania newsletterów) oraz w celu analizy sposobu użytkowania strony internetowej.

Użytkownik może w dowolnym momencie, bez podania przyczyny wycofać swoje oświadczenie zgody w zakresie ochrony danych w drodze pisemnego oświadczenia przesłanego do RINGANA (office@ringana.com lub na adres: Ringana GmbH, Herrengasse 1, A-8230 Hartberg), przez co jakiekolwiek wykorzystywanie danych przez RINGANA do celów innych niż realizacja umowy będzie niedozwolone.

Stosowanie plików „cookie”

W celu ułatwienia użytkownikowi korzystania ze strony internetowej, zgodnie z przepisami prawa unijnego i austriackiego (art. 5 ust. 3 Dyrektywy E-Privacy oraz § 96 ust. 3 Ustawy telekomunikacyjnej z 2003 r.) stosujemy tzw. pliki „cookie“, czyli małe pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na dysku komputera podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej.

Zawartość plików cookie stosowanych przez RINGANA ogranicza się do numeru identyfikacyjnego i danych dotyczących użytkowania, które nie pozwalają na przypisanie do konkretnej osoby. Użytkownicy mogą tak skonfigurować przeglądarkę, aby przed zastosowaniem pliku cookie wymagana była akceptacja użytkownika lub aby stosowanie plików cookie było zasadniczo blokowane. Korzystanie z ofert jest możliwe również bez plików cookie, może być jednak przez to wyraźnie ograniczone.

Przy wykorzystaniu plików cookie zawierających dane osobowe wstępnie pozyskujemy aktywną zgodę użytkownika poprzez baner informujący o cookies.

RINGANA korzysta również z usługi Google Analytics, pozwalającej dzięki plikom cookie na analizę sposobu użytkowania strony internetowej, przy czym pozyskane dane są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Po aktywacji anonimizacji adresu IP na niniejszej stronie internetowej, adres IP zostaje przez Google skrócony przed przesłaniem. Wyłącznie w wyjątkowych przypadkach na serwer w USA przesyłany jest pełny adres IP, który dopiero tam zostaje skrócony. Na zlecenie RINGANA, Google wykorzystuje te dane to analizy użytkowania strony internetowej, sporządzania raportów o aktywności na stronie oraz świadczenia na rzecz RINGANA dalszych usług związanych z użytkowaniem strony internetowej i internetu. Adres IP udostępniony przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Użytkownik może zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej. RINGANA zwraca uwagę, iż w podobnym przypadku mogą nie być dostępne wszystkie funkcje niniejszej strony internetowej. Bliższe informacje na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć pod adresem http://www.google.com/analytics/terms/de.html wzgl. www.google.com/policies/privacy/partners/.

Prawa użytkownika

Zgodnie z §§ 42ff Ustawy o ochronie danych z 2018 r., użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu własnych danych osobowych oraz prawo do ich korekty, usunięcia lub odwołania. W celu skorzystania z tych praw prosimy o informację w formie pisemnej pod adres: Ringana GmbH, Herrengasse 1, 8230 Hartberg, Austria.

Bezpieczeństwo i poufność

RINGANA stosuje szereg technicznych i organizacyjnych zabiegów ochronnych, aby zapobiec utracie danych lub nadużyciom z nimi związanym, w szczególności utracie danych na skutek nieupoważnionego skasowania, awarii systemu, nieuprawnionych modyfikacji lub przekazania informacji poufnych. Są one stale udoskonalane zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej.

Zmiany Polityki Prywatności

W celu uzyskania zgodności z aktualnymi przepisami i orzecznictwem, niniejsze postanowienia w zakresie ochrony danych mogą być od czasu do czasu aktualizowane w celu ochrony danych osobowych użytkowników. Użytkownicy powinni od czasu do czasu zapoznawać się z Polityką Prywatności, aby uzyskać aktualne informacje o tym, w jaki RINGANA chroni dane użytkowników i nieustannie udoskonala treści strony internetowej. W przypadku dokonania przez RINGANA istotnych zmian w zakresie gromadzenia, użytkowania oraz/lub przekazywania danych osobowych klienta, RINGANA powiadomi o tym fakcie użytkownika poprzez jednoznaczny i dobrze widoczny komunikat na stronie internetowej. Odwiedzając stronę internetową akceptują Państwo powyższe postanowienia w zakresie ochrony danych osobowych.

25.05.2018

Zapisz się na newsletter

Rejestrując się, akceptuję ogólne warunki handlowe, deklarację o ochronie danych osobowych oraz postanowienia dotyczące plików cookie i reklamy internetowej.

Zrezygnuj z newslettera