cookie-notice
ringana-vue
ringana-vue
ringana-vue
ringana-vue
ringana-vue
ringana-vue
ringana-vue

Polityka Prywatności

Polityka prywatności


Dla firmy RINGANA GmbH (dalej „RINGANA”) niezwykle ważne jest delikatne obchodzenie się ze wszystkimi danymi, które są przekazywane przez użytkowników podczas odwiedzin w witrynie internetowej https://www.ringana.com (dalej zwanej „witryną”). Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie wszystkich danych odbywa się wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, a w szczególności przepisów RODO, austriackiej ustawy o ochronie danych osobowych z 2018 r., federalnej ustawy o ochronie danych osobowych osób prywatnych (Meksyk) oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne (TKG) z 2003 r. w aktualnym brzmieniu. Poniższe oświadczenia dotyczą charakteru danych gromadzonych podczas odwiedzin witryny:


Przetwarzanie danych osobowych

Korzystanie z witryny nie wymaga rejestracji i jest możliwe bez podawania danych osobowych. Gromadzone są tylko informacje przekazane przez dostawcę usług internetowych, z których korzystają użytkownicy. Jest to przypisany do użytkownika adres IP.
Poza tym gromadzone są tylko takie dane osobowe, które zostały dobrowolnie podane przez użytkownika na jego wyraźne życzenie. Podanie tych danych może nastąpić np. w trakcie rejestracji użytkownika w witrynie: Użytkownik jest wówczas proszony o podanie osobistych informacji i ma możliwość wprowadzenia w witrynie danych niezbędnych do komunikacji pomiędzy RINGANA a użytkownikiem. Są to imię i nazwisko użytkownika, płeć użytkownika, adres zamieszkania i adres mailowy użytkownika. Przy każdorazowym korzystaniu z witryny rejestrowany jest również adres IP, a także czas korzystania oraz dane lokalizacyjne. Informacje takie są wykorzystywane przez RINGANA wyłącznie w odpowiednim celu i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a szersze ich zastosowanie ma miejsce wyłącznie za wyraźną zgodą użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystywaniu jego danych. Patrz poniżej „Prawa użytkownika”.


DEKLARACJA ZGODY UŻYTKOWNIKA: Użytkownik wyraźnie zgadza się na wykorzystywanie przez RINGANA swoich danych osobowych, o których mowa w poprzednim ustępie, w celu zapewnienia dostępu do usług będących przedmiotem umowy (korzystanie z witryny www.ringana.com, a w szczególności ze sklepu internetowego w celu zakupu produktów Ringana), do komunikacji z użytkownikiem (w szczególności wysyłanie newsletterów) oraz na przetwarzanie ich w celu analizy zachowań użytkowników.

Użytkownik może jednak w każdej chwili odwołać swoją zgodę w związku z ochroną danych osobowych bez podania przyczyn, przekazując do RINGANA pisemne oświadczenie (office@ringana.com lub na adres: RINGANA GmbH, RINGANA Campus A 1, 8295 St. Johann i. d. H., Austria) i uniemożliwiając tym samym dalsze wykorzystywanie swoich danych przez RINGANA do celów innych niż konieczne do realizacji umowy.


Stosowanie plików cookie

Aby ułatwić użytkownikowi korzystanie z witryny, zgodnie z prawem unijnym i austriackim (art. 5 ust. 3 E-Privacy-RL oraz § 96 ust. 3 TKG 2003) stosujemy pliki „cookie”. Są to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa zapisuje na dysku twardym komputera użytkownika podczas jego odwiedzin w naszej witrynie. .. Z ofert można korzystać również bez plików cookie, ale korzyści mogą być przez to ograniczone.
Chcąc stosować pliki cookie korzystające z danych osobowych, uzyskujemy uprzednio zgodę użytkownika za pośrednictwem banera informującego o plikach cookie.

Mowa o następujących plikach cookie:

Nazwa

Opis

Czas przechowywania

rin-token

Zastosowanie tokena daje pewność, że dane (np. autoryzacje) są faktycznie wysyłane przez aktualnie zalogowanego użytkownika i nie zostały wprowadzone za pośrednictwem zewnętrznego skryptu.

1 rok

rin-currency

Zapisuje aktualną walutę dla zakupów dokonanych przez użytkownika.

1 rok

rin-session

Zapisuje dane sesji użytkownika. Sesyjny plik cookie służy do identyfikacji przeglądarki i serwera. W przeglądarce zapisywany jest tylko identyfikator sesji.

1 rok

rin-language

Zapisanie aktualnie wybranego języka

1 rok

rin-version

Zapisanie danych testu A/B.

1 dzień

rin-cart-id

Zapisanie ostatnio używanej karty.

1 rok

rin-cookie-notice-accepted

Zapisanie zaakceptowanych plików cookie.

1 rok

rin-bouncer-token

Obsługuje specjalne okienka zakupowe przy wyprzedażach.

Do końca sesji

rin-bouncer-waiting-token

Obsługuje specjalne okienka zakupowe przy wyprzedażach.

Do końca sesji

rin-bouncer-shopping-starttime

Obsługuje specjalne okienka zakupowe przy wyprzedażach.

Do końca sesji

rin-bouncer-sleeping-mode

Obsługuje specjalne okienka zakupowe przy wyprzedażach.

Do końca sesji

Podstawą prawną stosowania technicznych plików cookie jest uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO (oferta usług online i bezpieczeństwo danych).
Ponadto witryna korzysta z różnych usług, które również stosują pliki cookie.
Chodzi o następujące pliki cookie stron trzecich:[1]

Nazwa

Opis

Czas przechowywania

_ga

Zapisywany w celu rozróżnienia poszczególnych użytkowników. (Google Analytics).

2 lata

_gid

Rozróżnienie odwiedzających.

24 godziny

_gat_gtag_UA_<property-id>

Obniżenie częstotliwości żądań. Jeśli usługa Google Analytics jest udostępniana za pośrednictwem menedżera tagów Google, temu plikowi cookie nadaje się nazwę _dc_gtm_ <property-id>.

1 minuta

AMP_TOKEN

Token, za pomocą którego można uzyskać identyfikator użytkownika z usługi AMP-Client-ID. Inne możliwe wartości wskazują na wylogowanie, zapytanie lub błąd.

30 sekund do jednego roku

 

__utma

Ten plik cookie może służyć do śledzenia zachowania użytkownika podczas odwiedzin w witrynie i pomiaru wydajności. Plik cookie jest aktualizowany za każdym razem, gdy informacje są przesyłane do Google Analytics.

2 lata

__utmt

Plik cookie jest stosowany podobnie jak _gat_gtag_UA_<property-id> do ograniczania szybkości żądań.

10 minut

__utmb

Ten plik cookie służy do rejestrowania nowych sesji. Jest aktualizowany za każdym razem, gdy do Google Analytics są przesyłane nowe dane lub informacje.

30 minut

__utmc

Ten plik cookie służy do rejestrowania nowych sesji dla powracających gości. To sesyjny plik cookie, który jest przechowywany tylko do momentu ponownego zamknięcia przeglądarki.

Sesja

__utmz

Plik cookie służący do identyfikacji źródła ruchu w naszej witrynie. Oznacza to, że plik cookie zapisuje miejsce, z którego użytkownik trafił do naszej witryny. Może być to inna witryna lub reklama.

6 miesięcy

__utmv

Plik cookie służący do zapisywania niestandardowych danych użytkownika. Jest aktualizowany zawsze wtedy, gdy informacje są przesyłane do Google Analytics.

2 lata

_fbp

Jest używany przez Facebooka do śledzenia historii użytkownika poprzez witrynę

3 miesiące

fr

Jest używany przez Facebooka do wyświetlania szeregu produktów reklamowych, takich jak oferty reklamodawców zewnętrznych w czasie rzeczywistym.

3 miesiące

datr

Jest używany przez Facebooka do zapobiegania oszustwom

2 lata

sb

Używany przez Facebooka do zapisywania danych przeglądarki

2 lata

PHPSESSID

Jest używany przez Prescreen do identyfikacji sesji

2 lata

lufursdcevgps

Jest używany przez Prescreen do śledzenia użytkowników, którzy wykazali zainteresowanie ofertami pracy.

2 lata

__Secure-3PAPISID

Freshchat agent portal cookie

3 miesiące – 2 lata

APISID

Freshchat agent portal cookie

3 miesiące – 2 lata

user_credentials

Freshchat agent portal cookie

3 miesiące – 2 lata

amplitude_id_*

Freshchat agent portal cookie

3 miesiące – 2 lata

session_token

Freshchat agent portal cookie

3 miesiące – 2 lata

_fw_crm_v

Freshchat agent portal cookie

3 miesiące – 2 lata

JSESSIONID

Freshchat agent portal cookie

3 miesiące – 2 lata

ANID

Freshchat agent portal cookie

3 miesiące – 2 lata

ajs_group_id

Freshchat agent portal cookie

3 miesiące – 2 lata

tag_sort_key

Freshchat agent portal cookie

3 miesiące – 2 lata

NID

Freshchat agent portal cookie

3 miesiące – 2 lata

__hstc

Freshchat agent portal cookie

3 miesiące – 2 lata

session_state

Freshchat agent portal cookie

3 miesiące – 2 lata

HSID

Freshchat agent portal cookie

3 miesiące – 2 lata

SSID

Freshchat agent portal cookie

3 miesiące – 2 lata

FC-XSRF-TOKEN

Freshchat agent portal cookie

3 miesiące – 2 lata

growSumoPartnerKey

Freshchat Web messenger cookie

3 miesiące – 2 lata

helpdesk_url

Freshchat Website

3 miesiące – 2 lata

_hp2_*

Freshchat Heap Analytics

3 miesiące – 2 lata

_BEAMER_*

Freshchat Beamer notifications

3 miesiące – 2 lata

zarget_*

Freshchat Freshmarketer

3 miesiące – 2 lata

fm_sid_*

Freshchat Freshmarketer

3 miesiące – 2 lata

sessionstack-session-id-*

Jest używany przez SessionStack do identyfikacji sesji

Sesja

sessionstack-active-window-*

Jest używany przez SessionStack do identyfikacji zakładki sesji

Sesja

sessionstack-anonymous-*

Jest używany przez SessionStack do generowania wewnętrznego, anonimowego identyfikatora

1 rok

sessionstack-identified-*

Jest używany przez SessionStack do generowania wewnętrznego, anonimowego identyfikatora

1 rok

player

Jest używany przez Vimeo do zapisywania ustawień użytkownika podczas odtwarzania filmów umieszczonych w witrynie.

1 rok

sync_active

Jest używany przez Vimeo do zapisywania preferencji użytkownika dotyczących odtwarzania filmów

1 rok

vimeo_gdpr_optin

Jest używany przez Vimeo do zapisywania zgody na korzystanie z ich usług

10 lat

__zlcmid

Jest używany przez Vimeo do zapisywania ID użytkownika

1 rok

is_logged_in

Jest używany przez Vimeo do zapisywania, czy użytkownik jest zalogowany

10 lat

has_logged_in

Jest używany przez Vimeo do zapisywania, czy użytkownik kiedykolwiek był zalogowany

10 lat

sd_client_id

Jest używany przez Vimeo do zapisywania ID klienta

2 lata

__zlcmid

Jest używany przez Vimeo do zapisywania ID użytkownika

1 rok

__ssid

Jest używany przez Vimeo do zapisywania ID sesji

10 lat

continuous_play_v3

Używany przez Vimeo do śledzenia, czy opcja „continuous_play” jest włączona dla użytkownika, czy też nie

1 rok

vuid

Jest używany przez Vimeo do zapisywania ID Vimeo Analytics

2 lata

[1] Wskazówka: Poniższy wykaz nie może być kompletny, ponieważ poszczególne firmy zewnętrzne stale aktualizują i zmieniają wybór swoich plików cookie.

Aby zapobiec ustawianiu plików cookie przez dostawców reklam, można także zablokować pliki cookie innych firm w swojej przeglądarce. Tutaj znajdują się instrukcje dla najpopularniejszych przeglądarek: Firefox, Chrome i Internet Explorer. Pliki cookie stron trzecich są domyślnie blokowane w przeglądarce Apple Safari.

RINGANA informuje o używaniu lub ustawianiu plików cookie za pomocą „banera cookie”. Użytkownik wyraża zgodę na ustawienie plików cookie, jeśli zgadza się na informacje podane na naszym banerze plików cookie i kontynuuje nawigację po stronie.
Poprzez link w banerze cookie można uzyskać dalsze informacje na temat poszczególnych plików cookie. Można zablokować pojedyncze lub wszystkie pliki cookie, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Google Analytics

Ta witryna internetowa korzysta z usługi „Google Analytics” oferowanej przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, w celu analizy korzystania z witryny przez użytkowników. Usługa ta stosuje pliki cookie (= pliki tekstowe, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika i umożliwiają analizę korzystania z tej witryny). Wygenerowane przez plik cookie informacje na temat korzystania z witryny są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. RINGANA korzysta z anonimizacji IP, dlatego adres IP użytkownika jest skracany przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach objętych Porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania z witryny internetowej RINGANA, do tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz do świadczenia na rzecz RINGANA innych usług związanych z analizą ruchu w witrynie i korzystania z Internetu. Zanonimizowany adres IP przesłany przez przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google w celu ustalenia tożsamości użytkownika.

Można zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcji witryny internetowej może okazać się niemożliwe.

Można również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez plik cookie, związanych z korzystaniem z witryny internetowej (w tym zanonimizowanego adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, klikając poniższy link – http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de i pobierając oraz instalując dostępną pod tym linkiem wtyczkę do przeglądarki.

Podstawą prawną korzystania z Google Analytics jest uzasadniony interes RINGANA zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Analiza korzystania z witryny internetowej i ocena statystyczna mają na celu dalsze ulepszanie oferty w witrynie i uczynienie jej bardziej przyjazną dla użytkownika.
Dane te są przekazywane do Google w wymienionych celach.

Facebook

RINGANA wykorzystuje w swojej witrynie internetowej reklamy Facebooka. Facebook to sieć mediów społecznościowych należąca do firmy Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia.

Chcemy prezentować nasze usługi i produkty tylko tym osobom, które są nimi naprawdę zainteresowane. Możemy dotrzeć do tych ludzi właśnie z pomocą reklam Facebooka. Korzystanie z poszczególnych narzędzi Facebooka może prowadzić do przesłania danych osobowych do Facebooka. W zależności od wykorzystywanych narzędzi mogą zostać przesłane takie dane klienta jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu i adres IP.

Facebook wykorzystuje te informacje do porównywania tych danych z danymi, które posiada o użytkowniku (jeśli jest członkiem Facebooka). Zanim dane klienta zostaną przesłane do Facebooka, ma miejsce tak zwane „haszowanie”. Oznacza to, że zestaw danych dowolnej wielkości jest przekształcany w łańcuch znaków. Ma to na celu zaszyfrowanie danych.

Oprócz danych kontaktowych przesyłane są również „dane zdarzenia”. „Dane zdarzenia” to wszelkie informacje o użytkowniku, które otrzymujemy za pośrednictwem naszej witryny internetowej. Na przykład jakie podstrony były odwiedzane lub jakie produkty u nas kupowano. Facebook nie udostępnia otrzymanych informacji stronom trzecim (na przykład reklamodawcom), chyba że firma ma na to wyraźne pozwolenie lub jest do tego prawnie zobowiązana. „Dane zdarzenia” mogą zostać także powiązane z danymi kontaktowymi. Dzięki temu Facebook może oferować bardziej spersonalizowaną reklamę. Po wspomnianym powyżej procesie porównania Facebook ponownie usuwa dane kontaktowe.

Ogólne informacje na temat korzystania z plików cookie Facebooka można również znaleźć pod adresem https://www.facebook.com/policies/cookies.

Zasadniczo Facebook przechowuje dane do momentu, gdy nie są one już potrzebne do własnych usług i dla produktów Facebooka. Facebook ma rozmieszczone na całym świecie serwery, na których zapisuje swoje dane, aczkolwiek dane klientów po porównaniu z własnymi danymi użytkownika są usuwane w ciągu 48 godzin. Całkowite usunięcie danych nastąpi tylko wtedy, gdy użytkownik zlikwiduje swoje konto na Facebooku.


YouTube

Witryna internetowa RINGANA zawiera filmy z YouTube. YouTube to portal wideo firmy YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Kiedy w naszej witrynie odwiedzana jest strona, która zawiera osadzony film z YouTube, przeglądarka użytkownika automatycznie łączy się z serwerami YouTube lub Google, który jest spółką matką YouTube. Za całe przetwarzanie danych na obszarze europejskim odpowiada Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlandia).

Gdy użytkownik odwiedza witrynę internetową RINGANA zawierającą film z serwisu YouTube, serwis YouTube ustawia co najmniej jeden plik cookie, który zapisuje adres IP użytkownika i nasz adres URL. Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoje konto YouTube, za pomocą plików cookie YouTube może zazwyczaj przypisać do profilu użytkownika jego interakcje w naszej witrynie internetowej. Zaliczają się do nich czas trwania sesji, współczynnik odrzuceń, przybliżona lokalizacja, informacje techniczne, takie jak typ przeglądarki, rozdzielczość ekranu lub dostawca Internetu. Inne dane mogą obejmować dane kontaktowe, oceny, udostępnianie treści za pośrednictwem mediów społecznościowych lub dodawanie do ulubionych na YouTube.

Dane, które YouTube otrzymuje od użytkownika i przetwarza są przechowywane na serwerach Google. Większość tych serwerów znajduje się w Ameryce. Pod adresem https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de można dokładnie sprawdzić, gdzie znajdują się centra danych Google. Dane użytkowników są rozproszone na poszczególnych serwerach. W ten sposób można uzyskać do nich szybszy dostęp i lepiej chronić je przed manipulacją.

Google przechowuje zebrane dane przez różny czas. Niektóre dane można usunąć w każdej chwili, inne usuwane są automatycznie po upływie określonego okresu, a jeszcze inne Google może przechowywać przez dłuższy czas. Niektóre dane użytkownika (takie jak elementy z „Mojej aktywności”, zdjęcia lub dokumenty, produkty) zapisane na koncie Google będą przechowywane tak długo, dopóki nie zostaną przez niego usunięte. Nawet jeśli użytkownik nie jest zalogowany na koncie Google, może usunąć niektóre dane powiązane ze swoim urządzeniem, przeglądarką lub aplikacją.

Chcąc dowiedzieć się więcej na temat postępowania z danymi użytkowników, należy zapoznać się z polityką prywatności pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Vimeo

RINGANA wykorzystuje w swojej witrynie internetowej filmy z serwisu Vimeo. Ten serwis filmowy jest prowadzony przez Vimeo LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA. Za pomocą odpowiedniej wtyczki możemy pokazać użytkownikom ciekawy materiał wideo bezpośrednio na naszej stronie internetowej.

Kiedy w naszej witrynie wywołana zostanie strona, która zawiera osadzony film Vimeo, przeglądarka użytkownika łączy się z serwerami Vimeo. Dochodzi przy tym do transferu danych. Dane te są gromadzone, zapisywane i przetwarzane na serwerach Vimeo. Niezależnie od tego, czy użytkownik ma konto na Vimeo, czy nie, Vimeo zbiera dane o użytkownikach. Zaliczają się do nich adres IP, informacje techniczne o typie przeglądarki, systemie operacyjnym lub bardzo podstawowe informacje o urządzeniu. Vimeo przechowuje również informacje o tym, w jakiej witrynie użytkownik korzysta z usługi Vimeo i jakie działania (aktywności w sieci) wykonuje w naszej witrynie. Do tych aktywności zalicza się na przykład czas trwania sesji, współczynnik odrzuceń lub przycisk, który użytkownik kliknął na naszej stronie internetowej z wbudowaną funkcją Vimeo. Vimeo może śledzić i zapisywać te działania za pomocą plików cookie i podobnych technologii.

Jeśli użytkownik jest zalogowany jako zarejestrowany członek Vimeo, zwykle można zebrać więcej danych, ponieważ prawdopodobnie więcej plików cookie jest już ustawionych w przeglądarce internetowej użytkownika. Ponadto działania użytkownika w naszej witrynie są bezpośrednio kojarzone z jego kontem Vimeo. Aby temu zapobiec, na czas odwiedzin w naszej witrynie można się wylogować z Vimeo.

Vimeo wykorzystuje te dane między innymi do ulepszania swoich usług, komunikowania się z użytkownikami i wdrażania własnych, ukierunkowanych akcji reklamowych.

Usługi Vimeo są oferowane na całym świecie. Firma wykorzystuje przy tym systemy komputerowe, bazy danych i serwery w USA, a także w innych krajach. Tym samym dane użytkownika mogą być przechowywane i przetwarzane również na serwerach w Ameryce. Dane pozostają zapisane w Vimeo do czasu, gdy firma nie ma już ekonomicznych powodów ich przechowywania. Wtedy dane te są usuwane lub anonimizowane.

Użytkownik zawsze ma możliwość dowolnego zarządzania plikami cookie w swojej przeglądarce. Na przykład, jeśli użytkownik nie chce, aby Vimeo ustawiało pliki cookie, a tym samym zbierało o nim informacje, może w dowolnym momencie usunąć lub dezaktywować pliki cookie w ustawieniach swojej przeglądarki.

Informacje dotyczące ochrony danych w Vimeo można znaleźć na stronie https://vimeo.com/privacy.


Newsletter

Bardzo zależy nam na tym, by na bieżąco powiadamiać naszych klientów o wybranych produktach. Z przyjemnością będziemy regularnie przesyłać informacje o nowościach oraz zaproszenia na nasze imprezy.
Podany adres mailowy oraz dane osobowe (adres e-mail, zwrot grzecznościowy, imię i nazwisko) wprowadzone podczas rejestracji w celu otrzymywania newslettera są wykorzystywane do wysyłania/udzielania informacji o aktualnych nowościach produktowych, ofertach, publikacjach, innowacjach w ramach naszej grupy firm i komunikatach prasowych drogą mailową, oraz – jeśli dobrowolnie podano nam adres zamieszkania i numer telefonu – również pocztą lub telefonicznie, a kliknięcia odbiorcy e-maila są oceniane w oparciu o analitykę internetową w celu zoptymalizowania oferty redakcyjnej.
Przetwarzanie przez RINGANA danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. d RODO, § 107 TKG 2003). Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody na otrzymywanie naszego newslettera, będzie otrzymywać od nas newsletter tylko wtedy, gdy nie wyrazi sprzeciwu. Użytkownik otrzyma od nas odrębną informację o możliwości odmowy otrzymywania newslettera. Świadczenie usług w ramach trwającego stosunku umownego jest niezależne od wyrażenia zgody lub sprzeciwu przez użytkownika.
Podstawą prawną przetwarzania danych w celu oceny kliknięć odbiorcy wiadomości e-mail i optymalizacji oferty redakcyjnej na podstawie analityki internetowej jest uzasadniony interes RINGANA zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Ocena ta służy poprawianiu naszego newslettera, przez co chcemy sprawić, by był bardziej atrakcyjny i miał większą wartość informacyjną dla odbiorców.
Dane przetwarzane w wymienionych celach są zasadniczo przechowywane do momentu odwołania zgody wzgl. wyrażenia sprzeciwu wobec przesyłania newslettera. Ponadto przechowywane są tylko te dane, które są absolutnie niezbędne ze względu na obowiązujące przepisy prawa lub wymogi dotyczące przechowywania danych w celu potwierdzenia zgody lub sprzeciwu użytkownika.
Użytkownik może w każdej chwili odwołać swoją zgodę na wysyłanie newslettera, wysyłając maila na adres office@ringana.com. Ponadto w dowolnym czasie można zrezygnować z prenumeraty newslettera, klikając przycisk „Rezygnacja z newslettera” znajdujący się na końcu każdego newslettera. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce na podstawie zgody do momentu jej wycofania.


Linki

Nasza witryna internetowa zawiera linki do innych witryn. Te odniesienia do witryn innych podmiotów obecnych w Internecie są świadczone jako usługa w celu zaspokojenia dalszych potrzeb informacyjnych strony uzyskującej dostęp. RINGANA nie ma wpływu na ich treści. Za treści te RINGANA nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Za treść i prawidłowość udostępnianych tam informacji odpowiada wyłącznie posiadacz podlinkowanej strony internetowej.


Prawa użytkownika

Zgodnie z §§ 42ff austriackiej ustawy o ochronie danych osobowych (DSG) 2018 użytkownik ma prawo do informacji o przetwarzanych danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania, usunięcia i odwołania. W celu skorzystania z tych praw prosimy o przesłanie listu na adres: RINGANA GmbH, RINGANA Campus A 1, 8295 St. Johann i. d. H., Austria.

 

Bezpieczeństwo i poufność

RINGANA podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w rozumieniu art. 32 RODO, uwzględniając przy tym stan wiedzy, koszty realizacji oraz rodzaj, zakres, okoliczności i cele przetwarzania, a także prawdopodobieństwo wystąpienia i powagę zagrożenia dla praw i wolności osób fizycznych, aby uniknąć utraty lub niewłaściwego wykorzystania danych, w szczególności z powodu utraty danych w wyniku nieuprawnionego usunięcia, awarii systemu, nieuprawnionej modyfikacji lub ujawnienia informacji poufnych.
Mając to na uwadze, podejmowane są następujące środki w celu ochrony danych osobowych i zabezpieczenia ich przed utratą, zniszczeniem, dostępem, modyfikacją i rozpowszechnieniem przez nieupoważnione osoby:

 • zapewnienie poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług w związku z przetwarzaniem danych;
 • zapewnienie szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych w przypadku incydentu fizycznego lub technicznego;
 • wdrożenie procedur regularnego przeglądu, oceny i ewaluacji skuteczności środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych.

Zwracamy uwagę, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ujawnienie informacji z powodu błędów w transmisji danych i/lub nieuprawnionego dostępu osób trzecich, które nie zostały spowodowane przez nas ani nie można ich nam przypisać.

Zmiany niniejszych przepisów o ochronie danych

Dla zachowania zgodności z najnowszymi przepisami lub orzecznictwem, niniejsze przepisy dotyczące ochrony danych mogą być okresowo aktualizowane w celu ochrony danych osobowych użytkowników. Użytkownicy powinni od czasu do czasu przeglądać niniejszą Politykę prywatności, by na bieżąco wiedzieć, jak RINGANA chroni dane użytkowników i stale poprawia treści swojej witryny internetowej. W wypadku wprowadzenia przez RINGANA istotnych zmian w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i/lub przekazywania danych osobowych udostępnionych RINGANA przez użytkowników, RINGANA poinformuje o tym użytkowników poprzez zamieszczenie jasnej i dobrze widocznej informacji w swojej witrynie. Korzystając z witryny internetowej użytkownik oświadcza, że zgadza się na warunki niniejszej Polityki prywatności.


Prawa użytkowników

Użytkownicy naszej witryny internetowej mają następujące prawa:

 • Prawo do informacji (art. 15 RODO): Użytkownik ma prawo domagać się od RINGANA potwierdzenia, czy są przetwarzane jego dane osobowe. Ponadto użytkownik ma prawo do uzyskania dalszych informacji o konkretnych celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych osobowych, okresie przechowywania, o prawie do usunięcia lub poprawienia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawie do sprzeciwu, prawie do złożenia skargi i uzyskania wszelkich dostępnych informacji o pochodzeniu swoich danych.
 • Prawo do poprawiania swoich danych osobowych (art. 16 RODO): Użytkownik ma prawo zażądać od RINGANA niezwłocznego poprawienia swoich danych osobowych. Prawo to obejmuje poprawianie nieprawidłowych danych oraz uzupełnianie niekompletnych danych osobowych.
 • Prawo do usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO): Użytkownik ma prawo żądać od RINGANA niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych, pod warunkiem, że istnieją ku temu powody wskazane w art. 17 ust. 1 lit. a do f RODO (np. bezcelowość dalszego przetwarzania) i nie jest już konieczne przetwarzanie tych danych osobowych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO): W przypadkach, o których mowa w art. 18 RODO (np. nieprawidłowość przetwarzanych danych osobowych, niezgodne z prawem przetwarzanie itp.) użytkownikowi przysługuje również prawo do żądania od RINGANA ograniczenia przetwarzania tych danych.
 • Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych (art. 20 RODO): Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnym formacie swoje dane osobowe, które udostępnił RINGANA oraz zażądać przesłania przez RINGANA tych danych innemu podmiotowi odpowiedzialnemu.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO): Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w tej witrynie.
 • Wycofanie zgody (art. 7 RODO): Użytkownik ma możliwość wycofania w dowolnym momencie udzielonej RINGANA zgody.
 • Prawo do złożenia skargi: Użytkownik może w każdej chwili złożyć skargę do austriackiego organu ds. ochrony danych:

Österreichische Datenschutzbehörde,
Barichgasse 40-42
1030 Wiedeń

Telefon: +43 1 52 152-0
E‑mail: dsb@dsb.gv.at

Użytkownik może dochodzić wobec RINGANA swoich praw jako osoba, której dane dotyczą — z wyjątkiem prawa do odwołania się do Austriackiego Urzędu Ochrony Danych — pod następującym adresem:

RINGANA GmbH
RINGANA Campus A 1
8295 St. Johann i. d. H.
Austria
office@ringana.com

12.11.2020

ringana-vue
ringana-vue