Poučení o odvolání

Poučení o odvolání

Jako spotřebitel máte právo do 14 dnů odvolat tuto smlouvu bez udání důvodu. 

Lhůta činí 14 dní ode dne, kdy zboží vstoupilo do vlastnictví vás nebo vámi jmenované třetí osoby, která není přepravcem.

Pro uplatnění práva na odvolání nás musíte informovat na adrese

RINGANA GmbH
Schloss Hartberg
Herrengasse 1
8230 Hartberg
Österreich
Telefon: +43 (0)3332 / 61550
Telefax: +43 (0)3332 / 61550-1015
E-Mail: office@ringana.com

prostřednictvím jednoznačného prohlášení (např. dopisem odeslaným poštou, telefaxem nebo emailem) o svém rozhodnutí o odvolání této smlouvy. K tomu můžete použít přiložený vzorový odvolací formulář, který však není nutný. Pro dodržení této lhůty stačí zaslat oznámení o uplatnění práva na odvolání před uplynutím odvolací lhůty.

Pro zpětnou zásilku produktů použijte prosím následující adresu:

RINGANA GmbH
Angerstraße 1
8230 Hartberg
Rakousko
Telefon: +43 (0)3332/ 61550
Fax: +43 (0)3332 / 61550-1015
E-mail: office@ringana.com

Prázdné skleněné nádoby zašlete prosím na:

RINGANA GmbH
#reuse
Schildbach 209
8230 Hartberg
Austria

Následky odvolání

Pokud odvoláváte tuto smlouvu, musíme vám vyplatit zpět všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů, které vznikly tím, že jste zvolili jiný typ doručení než je námi nabízené výhodné standardní doručení), a to okamžitě a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem zrušení této smlouvy. K tomuto vyplacení použijeme stejné platební prostředky, které jste zadali při původní transakci, kromě případu, kdy bychom s vámi byli výslovně domluveni jinak; v žádném případě vám kvůli tomuto vrácení peněz nebudou zaúčtovány odměny. Vrácení peněz můžeme odmítnout, dokud nám nebude zpět doručeno zboží nebo dokud nepředložíte důkaz o jeho zaslání nazpět, podle toho, co nastane dříve.
Zboží nám musíte vrátit nebo předat neprodleně a v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nás informujete o zrušení této smlouvy. Lhůta je považována za dodrženou, pokud zboží odešlete před uplynutím lhůty 14 dnů. Přímé náklady na zaslání zpět hradíte Vy. Za případnou ztrátu hodnoty zboží zodpovídáte jen tehdy, je-li tato ztráta hodnoty způsobena zacházením, které není nezbytné pro kontrolu jakosti, vlastností a funkčnosti zboží.

Vzorový odvolací formulář

(Pokud chcete zrušit smlouvu, vyplňte prosím tento formulář a zašlete nám jej zpátky)
– komu (zadejte jméno, adresu, fax, e-mail)
– Tímto odvolávám(e) (*) mnou/námi uzavřenou smlouvu o koupi následujícího zboží (*) / poskytnutí následujících služeb (*)
– objednáno dne (*) / doručeno dne (*)
– jméno spotřebitele/-ů
– adresa spotřebitele/-ů
– podpis spotřebitele/-ů (jen při písemném podání)
– datum

(*) nehodící se škrtněte

Odebírat newsletter

Přihlášením vyjadřuji souhlas s VOP, Prohlášením o ochraně osobních údajů a s Pravidly pro cookies a internetovou reklamu.

Zrušit odběr newsletteru