Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Zpracování osobních údajů

Použití webové stránky je obecně možné bez registrace a bez oznámení osobních údajů. Shromažďují se pouze informace poskytnuté internetovým poskytovatelem uživatelů. Jedná se o IP adresu přiřazenou uživateli.

Kromě toho se shromažďují pouze ty osobní údaje, které jsou uživatelem explicitně a dobrovolně zadány. Takovéto zadání může proběhnout např. při registraci uživatele na webové stránce: Uživatel je dotázán na své osobní poměry a má na webové stránce možnost zadat údaje sloužící k účelu komunikace mezi RINGANou a uživatelem. Jedná se o jméno uživatele, pohlaví uživatele, adresu a e-mailovou adresa uživatele. Při každém použití webové stránky se také uloží IP adresa, doba používání a geodata. Takovéto informace používá společnost RINGANA výhradně k odpovídajícímu účelu a v souladu s platnými zákonnými ustanoveními, další použití je možné pouze s výslovným souhlasem uživatele. Použití svých údajů může uživatel kdykoli odvolat. Viz „Práva uživatele“ níže.

PROHLÁŠENÍ O SOUHLASU UŽIVATELE: Uživatel výslovně souhlasí s tím, že RINGANA používá osobní údaje uživatele popsané v předchozím odstavci za účelem poskytnutí přístupu ke službám definovaným ve smlouvě (použití webové stránky www.ringana.com a především e-shopu k nákupu produktů Ringana), ke komunikaci s uživatelem (především zasílání newsletteru) a k analýze chování uživatele.

Uživatel však může prohlášení o souhlasu kdykoli a bez udání důvodu odvolat, a to písemným prohlášením společnosti RINGANA (office@ringana.com nebo na adresu RINGANA GmbH, Herrengasse 1, A-8230 Hartberg), čímž bude další použití údajů ze strany společnosti RINGANA k jiným účelům, než jak uvádí smlouva, nepřípustné.

Používání souborů cookie

Abychom uživatelům usnadnili používání webové stránky, využíváme soubory cookie v souladu s právní situací v EU a v Rakousku (čl. 5 odst. 3 E-Privacy-RL a § 96 odst. 3 zákona o telekomunikaci z roku 2003). Jedná se o malé textové soubory, které váš prohlížeč založí na pevný disk ve vašem počítači, zatímco navštěvujete naši webovou stránku. .
Obsah souborů cookie používaných RINGANou je omezen na identifikační číslo a údaje o použití, neumožňuje tedy propojit uživatele s konkrétní osobou. Uživatelé mohou své prohlížeče nastavit tak, aby byl před použitím souboru cookie nutný souhlas uživatelů nebo aby bylo použití souborů cookie obecně blokováno. Použití nabídky je možné i bez souborů cookie, může však být v důsledku toho omezeno.

Při používání souborů cookie s osobními údaji získáváme nejdříve aktivní souhlas uživatele prostřednictvím Cookie banneru.

Kromě toho používá RINGANA službu Google Analytics, která rovněž umožňuje analýzu používání webu uživatelem pomocí „souborů cookie“, přičemž vygenerované soubory jsou obvykle přenášeny na server Google v USA a tam uloženy. Aktivací anonymizace IP adresy na této webové stránce bude IP adresa uživatele Googlem před přenesením zkrácena. Jen ve výjimečných případech bude na server Googlu v USA přenesena úplná IP adresa a teprve tam zkrácena. Z nařízení RINGANy použije společnost Google tyto informace k vyhodnocení používání webové stránky uživatelem, k sestavování hlášení o aktivitách na webové stránce a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webové stránky a internetu v souvislosti se společností RINGANA. IP Adresa poskytnutá v rámci služby Google Analytics prohlížečem uživatele nebude sloučena s jinými údaji Googlu.

Uživatel může ukládání souborů cookie zabránit odpovídajícím nastavením v softwaru prohlížeče. RINGANA upozorňuje uživatele, že v tomto případě nelze všechny funkce této webové stránky využívat v plném rozsahu. Bližší informace k podmínkám užívání a ochraně údajů naleznete na stránce http://www.google.com/analytics/terms/de.html nebo na https://www.google.com/policies/privacy/partners/.

Práva uživatele

Uživatel má podle §§ 42ff zákona o ochraně údajů z roku 2018 právo na informace o údajích zpracovaných k jeho osobě a právo na opravu, výmaz a odvolání. Chcete-li tato práva uplatnit, zašlete prosím dopis na adresu: RINGANA GmbH, Herrengasse 1, 8230 Hartberg, Österreich.

Bezpečnost a diskrétnost

RINGANA používá rozsáhlá ochranná opatření technické a organizační povahy, aby se zabránilo ztrátě nebo zneužití údajů, a to především ztrátou dat způsobenou neoprávněným výmazem, výpadky systému, neoprávněnými úpravami nebo předáním důvěrných informací. To je neustále přizpůsobováno aktuálními stavu techniky.

Změny těchto nařízení o ochraně osobních údajů

Za účelem dodržení nejnovějších zákonů nebo judikatury mohou být tato nařízení o ochraně údajů příležitostně aktualizována, aby byla chráněna osobní data uživatelů. Uživatelé by si měli tato nařízení o ochraně údajů příležitostně prohlédnout, aby byli informováni o tom, jak RINGANA chrání údaje uživatelů a stále zlepšuje obsah webové stránky. Má-li RINGANA provádět výrazné změny ve shromažďování, používání a/nebo předávání osobních údajů, které jí poskytli uživatelé, upozorní na to uživatele prostřednictvím jasného a dobře viditelného upozornění na webové stránce. Používáním webové stránky vyjadřujete souhlas s podmínkami těchto nařízení pro ochranu osobních údajů.

17.01.2020

Odebírat newsletter

Přihlášením vyjadřuji souhlas s VOP, Prohlášením o ochraně osobních údajů a s Pravidly pro cookies a internetovou reklamu.

Zrušit odběr newsletteru